Category - אדיר בנימיני

אדיר בנימיני בחירות לעיריית נתניה 18' בחירות לרשויות המקומיות 18'

בידור ו-תעמולת בחירות | בחירות 2018 | עורך דין אדיר בנימיני

חוקי התעמולה אוסרים באופן נחרץ על שימוש במשאבים עירוניים לצורכי תעמולת בחירות. לא אחת נעשה שימוש כזה במופעי בידור שארגנו ראשי ערים על מנת לקדם את מועמדותם סמוך...

אדיר בנימיני

הלכה לה לקנוסה

אדיר בנימיני בעקבות ביקור פיירברג את הרב יוסף; אם ראש עיריית נתניה, סבורה שביקור אצל הרב עובדיה הוא מעין “פניצילין” שמרפה כל דבר ויכול לשמש מזור...

אדיר בנימיני

ביעור חמץ מוניציפאלי

חבר מועצת העיר נתניה, אדיר בנימיני, בוחר בדרך מקורית לבער חמץ מוניציפאלי. נימות אישיות לא נעלמות מהמלצותיו אבל תמונה כוללת על הבעיות (חמץ) של העיר נתניה עולות...

אדיר בנימיני

ייאוש יותר נוח

באופן אישי אני לא חושב שירידה מהארץ היא פתרון נכון! צריך להישאר כאן במטרה להילחם על שינוי סדר העדיפויות; פחות סובסידיות למתנחלים ולחרדים ויותר לטובת צרכים של...

אדיר בנימיני

גרנט חייב להמשיך

נכון שהנבחרת של גרנט לא הצליחה לנצח אף אחת מהנבחרות הגדולות בבית וזה בסופו של דבר מה שמנע מאתנו את האפשרות להיאבק בצורה ממשית יותר על מקום במונדיאל, אבל לא...

אדיר בנימיני

מיליוני שקלים לטמיון

כמה עשרות אלפי מתנחלים נהנו מכבישים עוקפים חדשים ומשודרגים, בעוד מרבית תושבי המדינה במרכז הארץ, נאלצו ונאלצים עד היום לעמוד בפקקים, כי אין מספיק כסף להרחיב את...

אדיר בנימיני

יומני הרצל

במהלך הקונגרס עלה הרצל בפעם הראשונה לתורה בבית כנסת בבאזל וכתב ביומנו שהוא “התרגש יותר מאשר כשעלה לנאום בקונגרס עצמו”.adir_binyamini_t180X1223k...

אדיר בנימיני

מידה כנגד מידה

במהלך נאום של יצחק שמיר, כשניסה להעלות הצעה להצבעה במרכז הליכוד, נשמע לפתע קולו הרועם של יו”ר הועידה, מי אם לא… מיודענו, אריק שרון, שזעק לתוך...

אדיר בנימיני

הפקודות של אדווארד

חוקי השלטון המקומי הבריטי נוצרו למעשה על מנת להתמודד עם תופעת המעבר הזה מהכפר אל העיר. ממש עצוב שעם החוק כזה, שנוצר בנסיבות האלה, אנחנו מנהלים עד היום את...

אדיר בנימיני

הון ושלטון

על סוגיית מימון הבחירות באמריקה עם השלכות לפוליטיקה הישראליתadir_binyamini_t180X1223k-n_01.jpg בתחילת חודש נובמבר, ייגשו פחות ממחצית מתושבי ארה”ב לקלפיות...

אדיר בנימיני

געגועי לתאצ’ר

אכן, אין ספק שכל ראש עיר שנבחר דאג להכניס גם את “אנשי שלומו” לתוך המערכת. הבעיה היא שבמקביל לא הייתה לו כל אפשרות להוציא את אלה שמונו על ידי קודמיו...

ארכיון כתבות ‘כאן ישראל’

דילוג לתוכן