Category - אדיר בנימיני

אדיר בנימיני בחירות לעיריית נתניה 18' בחירות לרשויות המקומיות 18'

בידור ו-תעמולת בחירות | בחירות 2018 | עורך דין אדיר בנימיני

חוקי התעמולה אוסרים באופן נחרץ על שימוש במשאבים עירוניים לצורכי תעמולת בחירות. לא אחת נעשה שימוש כזה במופעי בידור שארגנו ראשי ערים על מנת לקדם את מועמדותם סמוך...

אדיר בנימיני

הלכה לה לקנוסה

00אדיר בנימיני בעקבות ביקור פיירברג את הרב יוסף; אם ראש עיריית נתניה, סבורה שביקור אצל הרב עובדיה הוא מעין “פניצילין” שמרפה כל דבר ויכול לשמש מזור...

אדיר בנימיני

ביעור חמץ מוניציפאלי

00חבר מועצת העיר נתניה, אדיר בנימיני, בוחר בדרך מקורית לבער חמץ מוניציפאלי. נימות אישיות לא נעלמות מהמלצותיו אבל תמונה כוללת על הבעיות (חמץ) של העיר נתניה...

אדיר בנימיני

ייאוש יותר נוח

00באופן אישי אני לא חושב שירידה מהארץ היא פתרון נכון! צריך להישאר כאן במטרה להילחם על שינוי סדר העדיפויות; פחות סובסידיות למתנחלים ולחרדים ויותר לטובת צרכים של...

אדיר בנימיני

גרנט חייב להמשיך

00נכון שהנבחרת של גרנט לא הצליחה לנצח אף אחת מהנבחרות הגדולות בבית וזה בסופו של דבר מה שמנע מאתנו את האפשרות להיאבק בצורה ממשית יותר על מקום במונדיאל, אבל לא...

אדיר בנימיני

מיליוני שקלים לטמיון

00כמה עשרות אלפי מתנחלים נהנו מכבישים עוקפים חדשים ומשודרגים, בעוד מרבית תושבי המדינה במרכז הארץ, נאלצו ונאלצים עד היום לעמוד בפקקים, כי אין מספיק כסף להרחיב...

אדיר בנימיני

יומני הרצל

00במהלך הקונגרס עלה הרצל בפעם הראשונה לתורה בבית כנסת בבאזל וכתב ביומנו שהוא “התרגש יותר מאשר כשעלה לנאום בקונגרס עצמו”.adir_binyamini_t180X1223k...

אדיר בנימיני

מידה כנגד מידה

00במהלך נאום של יצחק שמיר, כשניסה להעלות הצעה להצבעה במרכז הליכוד, נשמע לפתע קולו הרועם של יו”ר הועידה, מי אם לא… מיודענו, אריק שרון, שזעק לתוך...

אדיר בנימיני

הפקודות של אדווארד

00חוקי השלטון המקומי הבריטי נוצרו למעשה על מנת להתמודד עם תופעת המעבר הזה מהכפר אל העיר. ממש עצוב שעם החוק כזה, שנוצר בנסיבות האלה, אנחנו מנהלים עד היום את...

אדיר בנימיני

הון ושלטון

00על סוגיית מימון הבחירות באמריקה עם השלכות לפוליטיקה הישראליתadir_binyamini_t180X1223k-n_01.jpg בתחילת חודש נובמבר, ייגשו פחות ממחצית מתושבי ארה”ב...

אדיר בנימיני

געגועי לתאצ’ר

00אכן, אין ספק שכל ראש עיר שנבחר דאג להכניס גם את “אנשי שלומו” לתוך המערכת. הבעיה היא שבמקביל לא הייתה לו כל אפשרות להוציא את אלה שמונו על ידי...

ארכיון כתבות ‘כאן ישראל’

דילוג לתוכן