איך להכין עוגת פירות יבשים | מתכון טבעוני | ללא גלוטן

יפית בן מרדכי, דיאטנית קלינית, מלמדת אתכם איך יש להכין עוגת פירות יבשים, בריאה, טבעונית, ללא גלוטן.

הפייקים סביב וירוס קורונה | מהצד השני עם גיא זהר

כאן 11 | חשבתם שוירוס קורונה ויראלי? חכו שתראו את הפייקים שרצים עליו | שירי מימון טענה שמעולם לא ראתה מישהו מצליח עם השיר "סטון קולד". האמנם?

פורום כאן נעים

צנים פקאן ופירות יבשים של דודו אוטמזגין

רעיון לט"ו בשבט: צנים פקאן ופירות יבשים של דודו אוטמזגין. ערוץ האוכל YES 28, HOT 38.

אדיר מילר במופע אלתורים

אדיר מילר במופע האלתורים בערוץ 2. קורע.

שראל הפראית- פרק 1: הנגב

מהלך של שנה שלמה בחייהם של צמחים ובעלי חיים במדבר הנגב הצחיח, המהווה יותר ממחצית שטחה של ישראל. מה סוד ההישרדות שלהם במדבר הקיצוני שזוכה רק למ"מ ספורים של גשם בשנה?

מגן דוד אדום: מירי בוהדנה מתנדבת במד”א

רגע לפני עליית תכניתה משחקי השף, מירי בוהדנה כמו שלא הכרתם אותה, מתנדבת במדא ועוד. כתבתה של חן זנדר - שישי עם איילה חסון - רשת 13 - 25.10.19

ערוץ 10 – שישי עם איילה חסון

תאוות בשרים | ערוץ 10 - שישי עם איילה חסון - 13.4.18.

מפעל הפיס

מעצר חוליית גנבי עגלים בנגב

צוותי מג"ב שביצעו אכיפה באזור הדרום, על מנת לסכל גניבות חקלאיות, התחקו אחר חוליה שגנבה עגלים ממושב יכיני. בתום מרדף רגלי ורכוב, בסיוע היחידה האווירית, נעצרו החשודים, והעגלים הושבו לבעל המשק כשהם בריאים ושלמים.

נעים לעקוב אחרי

בנימינה | גבעת עדה

ניהול כושל בחסות משרד הפנים

קובע בין היתר דו”ח ביקורת על השלטון המקומי של מבקר המדינה המתפרסם היום; מנכ”ל משרד הפנים, מינה לה חשב מלווה. בנימינה לא עמדה ברוב היעדים שנקבעו בתכנית ההבראה וכי במשך השנים לא השתפר מצבה הכספי, ההיפך…
ניהול כושל בחסות משרד הפנים
ממצאים קשים בדו”ח מבקר המדינה על הרשויות המקומיות בישראל ועל המועצה המקומית בנימינה בפרט, שמהם עולה, כי המועצה לא עמדה בהסדרי הבראה איתם הגיעה עם משרד הפנים. כך למשל המועצה לא עמדה ברוב היעדים, שנקבעו בתכנית ההבראה והוצאותיה בגין שכר ותשלומים נלווים לשכר גדלו. אלה חלק מהליקויים שמפרסם היום (ב’) מבקר המדינה, אליעזר גולדברג, בדו”ח העוסק ברשויות המקומיות לשנת 2004.

mevaker_hamdina_ goldberg_eliezer_t180k-n_01.jpg

הסדרי הבראה

כותב המבקר; “בשנת 1998 הסתכמו גירעונותיה הנצברים של המועצה המקומית בנימינה (להלן – המועצה) בתקציביה הרגילים והבלתי רגילים ביותר מ-25 מיליון ש”ח. הגירעונות הכספיים הכבידו על פעילותה השוטפת ועל מתן שירותים מוניציפליים מסודרים.

מצבה הכספי של המועצה בא לידי ביטוי גם בהיקף הגדול של עומס המלוות 41] – שהסתכמו ביותר מ-18 מיליון ש”ח והיו כ-80% מסך ההכנסות בתקציב הרגיל באותה שנה – ושל ההתחייבויות השוטפות, שהגיעו לכ-18.4 מיליון ש”ח.

נוכח מצבה הכספי הקשה גיבשו המועצה ומשרד הפנים בשנת 1999 תכנית הבראה, שנועדה להביא לאיזון בתקציבה הרגיל של המועצה החל בשנת 2000. במסגרת התכנית התחייבה המועצה, בין היתר, להגדיל את הכנסותיה העצמיות מגביית מסים, היטלים ואגרות (להלן – הכנסות עצמיות) ולהקטין את הוצאותיה ואת מספר עובדיה. משרד הפנים התחייב לסייע למועצה בכיסוי גירעונה, בכפוף לביצוע חלקה בתכנית ההבראה.

בשנת 1999 נתן משרד הפנים למועצה מענק בסך 2.105 מיליון ש”ח, לכיסוי הגירעון בתקציב השוטף ואישר לה לקחת הלוואות מבנקים בסך 2.25 מיליון ש”ח; כן הועברו מקרנות המועצה כ-2.6 מיליון ש”ח לכיסוי הגירעון וכ-3.9 מיליון ש”ח, לתקציב הרגיל.

כתוצאה מכך, נוצר בסוף שנת 1999 איזון בתקציבה השוטף של המועצה. הועלה, כי המועצה לא עמדה ברוב היעדים שנקבעו בתכנית ההבראה וכי במשך השנים לא השתפר מצבה הכספי:

zeitouni_arie_t180k-n_2004_03.jpg

המועצה חרגה מההוצאות בתקציבים שאושרו ע”י משרד הפנים ולא העמיקה את גביית הארנונה ואגרות המים והביוב על ידי נקיטת כל האמצעים העומדים לרשותה לאכיפת תשלום החובות.

המועצה גם לא הפחיתה את כל המשרות שיועדו לקיצוץ ממצבת כח האדם שלה והוצאותיה בגין שכר ותשלומים נלווים לשכר גדלו. גם עבודות הטיאוט והגינון שהועברו לחברות נותנות שירות כדי להביא להתייעלות ולהקטנת הוצאות תפעול, לא הביאה לצמצום הוצאותיה בתחומים אלו.

בסוף שנת 2002 הסתכם גירעונה הנצבר של המועצה בתקציב הרגיל בכ-14.4 מיליון ש”ח – 46% מהתקציב הרגיל באותה שנה, שהסתכם בכ-31.6 מיליון ש”ח; הגירעון בתקציב הבלתי רגיל הסתכם בכ-7.6 מיליון ש”ח; עומס המלוות וההתחייבויות השוטפות הסתכם בכ-40 מיליון ש”ח.

בחודשים יולי-ספטמבר 2003 קיימה המועצה עם נציגי משרד הפנים דיונים בתכנית הבראה חדשה לשנים 2003-2005, שכללה קיצוץ בפעולות, הגדלת ההכנסות העצמיות, ביטול משרות וקיצוץ בהוצאות השכר. הועלה, כי משרד הפנים, ביטל את תכנית ההבראה מיד לאחר שסוכם עליה, בנימוק שנוכח האיחוד הצפוי עם המועצה המקומית גבעת עדה, אין טעם לקבוע לה תכנית הבראה נפרדת.

בשנת 2003 לא השתפר מצבה הכספי של המועצה וגירעונה הנצבר בתקציב הרגיל גדל והגיע לכ-15.8 מיליון ש”ח, שהיו כ-50% מהתקציב הרגיל באותה שנה. הגירעון הנצבר בתקציב הבלתי רגיל הגיע לכ-15.1 מיליון ש”ח, מזה 7.6 מיליון ש”ח לשנת 2003, שהם כ-42% מסך התקבולים הבלתי רגילים באותה שנה. עומס המלוות וההתחייבויות השוטפות הסתכם בכ-49.6 מיליון ש”ח.

לפי חוק התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004 (מס’ 2), אוחדה באוקטובר 2003 המועצה המקומית בנימינה עם המועצה המקומית גבעת עדה.

המועצה המאוחדת קיימה בתחילת שנת 2004 דיונים עם נציגי משרד הפנים על הסדר הבראה חדש במטרה להגיע לאיזון בתקציב השוטף בשנת 2005 ואילך. ביוני 2004 אושר ההסדר במועצת הרשות המאוחדת ובמשרד הפנים. במועד סיום הביקורת נמצא, כי המועצה המאוחדת החלה ביישום הסדר ההבראה.

שטח שיפוטה של המועצה המקומית בנימינה (להלן – המועצה), השתרע על כ-16,000 דונם, מהם 13,000 דונם אדמה חקלאית. בראשית שנת 2003 מנתה אוכלוסייתה כ-6,700 נפש.

במועצה שנבחרה בנובמבר 1998 היו 9 חברים. בבחירות בשנת 1998 נבחר לתפקיד ראש המועצה אריה זיתוני. לראש המועצה, היו ממלא מקום ללא שכר ושני סגנים: האחד ללא שכר והאחר בשכר, שהועסק עד שנת 1999 ב-65% משרה והחל משנת 2000 ב-75% משרה.

מצבה הכספי של המועצה בסוף שנת 1998 היה קשה. באותה שנה הסתכם גירעונה הנצבר בתקציביה הרגילים והבלתי רגילים ביותר מ-25 מיליון ש”ח. עומס המלוות וההתחייבויות הגיע ליותר מ- 36 מיליון ש”ח. עקב כך גיבשו המועצה ומשרד הפנים בשנת 1999 תכנית הבראה.

לפי חוק התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004) (מס’ 2), התשס”ג-2003, שפורסם ברשומות באוגוסט 2003, אוחדה המועצה המקומית בנימינה עם שכנתה גבעת עדה לרשות מקומית אחת שמעמדה המשפטי הוא של מועצה מקומית (להלן – המועצה המאוחדת).

ב-28.10.03 התקיימו בחירות למועצה המאוחדת ומר אריה זיתוני, נבחר לעמוד בראשה. מנכ”ל משרד הפנים, מינה לה חשב מלווה והטיל עליו “לעקוב אחר התנהלותה השוטפת של הרשות גם בהקשרים של השלכות תפקוד הרשות על האיחוד”.

בחודשים אוגוסט-נובמבר 2003 בדק משרד מבקר המדינה, לסירוגין, את ביצוע תכניות ההבראה שהוכנו למועצה בשנים 1999-2004. חלק מהנתונים עודכנו לאוגוסט 2004.

אישור תקציבים שנתיים

בסעיף 186ג לצו המועצות המקומיות (א), התשי”א-1950 (להלן – צו המועצות המקומיות), נקבע, כי על ראש המועצה להכין הצעת תקציב למועצה ולהגישה לאישור המועצה לא יאוחר מחודשיים לפני תחילת שנת הכספים שלה נועדה ההצעה. ראש המועצה יביא את הצעת התקציב לפני ועדת הכספים ובאין ועדת כספים – לפני ועדת הנהלה, קודם שיגיש אותה למועצה. מועצת הרשות תחל בדיון, בהצעה לא יאוחר משבועיים מיום הגשתה ותאשר אותה, בשינויים או בלא שינויים, עד יום תחילתה של שנת הכספים שלה מיועדת ההצעה. תקציב מועצה מקומית טעון אישור של שר הפנים.

הביקורת העלתה, כי הצעת התקציב לשנת 1998 לא אושרה בידי מועצת הרשות ומשרד הפנים אישר אותה רק ב-21.2.99. הצעת התקציב לשנת 1999 הובאה לאישור מועצת הרשות רק ב-30.6.99, ומשרד הפנים אישר אותה ב-23.7.99. הצעת התקציב לשנת 2000 אושרה במועצה ב-30.3.00, הצעת התקציב לשנת 2001 אושרה ביולי 2001 ולשנת 2002 – באוגוסט 2002. בספטמבר 2003 אישרה המועצה את הצעת התקציב לשנת 2003.

על פי הנחיות משרד הפנים להנהלת חשבונות ודיווח כספי ברשויות המקומיות מדצמבר 1987, התקציב משמש מסגרת לכל הפעולות הכספיות של המועצה, היא חייבת לתכנן את פעילותה הכלכלית לפיו, וכל התחייבויותיה צריכות להיות במסגרתו. הכנת התקציב עוזרת למועצה להגדיר את מטרותיה, לתת ביטוי למדיניות ולתכניות הפעולה שלה ולהקצות את המשאבים הדרושים למימוש התכניות. התקציב הוא גם כלי ניהול ומעקב המאפשר את ביצוע העבודות על פי התכניות, אגב עמידה במגבלות התקציב.

אישורי תקציבי המועצה באיחור כה ניכר מנעו מהמועצה לעמוד מוקדם ככל האפשר על אופן ביצוע התקציב. האישור בדיעבד גם מלמד שהמועצה לא ראתה בתקציב מסגרת מחייבת, כנדרש.
<!–benyamina_01.htm–>

המשך הכתבה לחץ כאן
אודות הכותב

כתב כאן ישראל

כתב כאן ישראל | כאן נעים, הוא חבר מערכת ו/או מידע שהובא / נשלח על ידי פרטיים ואו מוסדות ואו על ידי כותב שבחר להישאר בעילום שם ונבדק לפני פרסומו על ידי מערכת האתר. פניות בדואר האלקטרוני אל כתב אתר כאן נעים: kanisrael2018@gmail.com

Add Comment

Click here to post a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

דילוג לתוכן