פורום כאן נעים

יחד ננצח את הגיף קורונה

היגיינה מרבית למניעת הידבקות, כמה צעדים לשטיפת ידיים. שומרים על הכללים מצילים חיים. (משרד הבריאות).

Whitney Houston – “I Will Always Love You”

Whitney Houston - performing "I Will Always Love You" (HD) com legenda. "אני חולה עליה", תתרווחו והאזינו לקול ולביצועים המדהימים האלה.

קלמן וסג”ל | 11.03.20: סיוע למשק בעקבות משבר קורונה

כאן חדשות | מדי ערב נפגשים קלמן ליבסקינד ואראל סג"ל לשעה של אקטואליה קצבית, בועטת ולא מתנצלת. דיווחים, ראיונות, פרשנויות וכל הקולות שצריך לשמוע כדי להבין טוב יותר מה שקורה היום בחדשות – לפני הקלעים ומאחוריהם.

צליית בשר: כך תעשו את זה נכון

השף דן עמיר, ממסעדת BP בחיפה מסביר לנו בכמה טיפים פשוטים כיצד לצלות את הבשר ולהשאיר אותו רך ועסיסי, וגם – מה הנתח שהישראלים הכי אוהבים?

מפעל הפיס

המדים החדשים של מג”ב

הכירו את המדים החדשים של לוחמות ולוחמי משמר הגבול.

נעים לעקוב אחרי

נדל"ן

מועצת מקרקעי ישראל, אישרה מדיניותה לשינוי יעוד קרקע לתעסוקה בשטח מעל 20 דונם

0
0

המועצה, אישרה, כי בעת ’שינוי יעוד של קרקע’ שהוקצתה למטרת תעסוקה, ששטחה מעל 20 דונם, יושבו ל-רמ”י, שטחים שהבנייה בהם פחותה מ 40% משטח התכסית (לא כולל שטחי אחסון) – שטחים בעלי שימוש אקסטנסיבי. החוכר, יורשה לרכוש ללא מכרז, אחוז מסוים מהשטחים שיוחזרו לרשות; מתוך 50 הראשונים; 20% מתוך 50 הדונמים הבאים; 10% ומתוך שטח מעל 100 דונמים; 5%.
מועצת מקרקעי ישראל, אישרה מדיניותה לשינוי יעוד קרקע לתעסוקה בשטח מעל 20 דונם
מועצת מקרקעי ישראל, אישרה מדיניותה לשינוי יעוד קרקע לתעסוקה בשטח מעל 20 דונם

מועצת מקרקעי ישראל, אישרה מדיניות הנוגעת לשינוי יעוד קרקע למטרת תעסוקה בשטחים מעל 20 דונם. להלן החלטות שהתקבלו אתמול בישיבת מועצת מקרקעי ישראל, בראשותו של שר הבינוי והשיכון מר אורי אריאל, ההחלטות תיכנסנה לתוקף רק לאחר חתימתן כדין על ידי יו”ר המועצה, ועל ידי שר האוצר במקרים הדורשים זאת.

▼ שינוי יעוד בקרקע המחוזקת בחוזה למטרת תעסוקה עתיר שטח

מועצת מקרקעי ישראל, אישרה מדיניות הנוגעת לשינוי יעוד קרקע למטרת תעסוקה בשטחים מעל 20 דונם המעדכנת החלטת מועצה קודמת בנושא שמספרה 1245. להלן החלטות שהתקבלו אתמול (א’) בישיבת מועצת מקרקעי ישראל בראשותו של שר הבינוי והשיכון ח”כ אורי אריאל;

ההחלטה של מועצת מקרקעי ישראל, עושה הבחנה בין חלק המקרקעין, אשר השימוש בו הוא שימוש אינטנסיבי (ניצול של לפחות 40% מהשטח לבנייה ושטח לאחסון שלא עולה על 40% מהשטח הבנוי), עליו יחולו כללי החלטת מועצה מס’ 1245 בהתאמה, לבין חלק המקרקעין אשר השימוש בו הוא שימוש אקסטנסיבי (ניצול השטח לבניה לא עולה על 40% מהשטח, ושטח אחסון שלא עולה על 40% מהשטח הבנוי), לגביו נקבעו כללים חדשים. מעבר לחלוקה בין השטח בשימוש אינטנסיבי לשטח בשימוש אקסטנסיבי, זכויות החוכר בהתאם להחלטה, הינם יחסיים לגודל שטח החוזה בו הוא מחזיק.

המועצה, אישרה, כי בעת ’שינוי יעוד של קרקע’ שהוקצתה למטרת תעסוקה, ששטחה מעל 20 דונם, יושבו ל-רמ”י, שטחים שהבנייה בהם פחותה מ 40% משטח התכסית (לא כולל שטחי אחסון) – שטחים בעלי שימוש אקסטנסיבי. החוכר, יורשה לרכוש ללא מכרז, אחוז מסוים מהשטחים שיוחזרו לרשות; מתוך 50 הראשונים; 20% מתוך 50 הדונמים הבאים; 10% ומתוך שטח מעל 100 דונמים; 5%.

ההחלטה, קובעת, כי במקרה של ’שינוי יעוד’ בחוזה חכירה למטרת תעסוקה על שטח שמעל 20 דונם, במקרה שהשימוש בקרקע הוא שימוש אקסטנסיבי – יש להשיב את הקרקע לרשות מקרקעי ישראל. למעט השטחים בשימוש אינטנסיבי עליהם יחולו כאמור תנאי החלטה 1245.

החלטה זו, משליכה אף על ההסכם שנערך לפני למעלה מעשור עם חברות המלח לגבי שטחים בישובים; עתלית, ובעיר אילת. היות והחלטה קודמת לא נכנסה לתוקף תחול ההחלטה הנוכחית גם על קרקעות אלו.

▼ דיור בהישג יד

מועצת מקרקעי ישראל, אישרה שינויים בהחלטה העוסקת בהקצאת קרקע לדיור בהישג יד (1249) שעיקרם הקריטריונים לזכאות לדיור במחיר מופחת, זאת בהתאם להחלטת שרים לענייני דיור (קבינט הדיור) מיום 1.7.13. המועצה, אישרה אף, כי ישום ’כללי הזכאות’, לרבות קביעת ניקוד ל’נכים’, ייעשה על ידי משרד הבינוי והשיכון.

70% מיחידות הדיור המשווקות בשיטת “מחיר למשתכן” ישווקו עבור הציבור הכללי לפי מסלול א’, ו- 30% מיחידות הדיור המשווקות בשיטת “מחיר למשתכן בהנחה משומה”, ישווקו ביישובי המיעוטים ובתב”עות המותאמות לאוכלוסייה בעלת צביון דתי, בהתאם למסלול ב’. המועצה גם אימצה את הקריטריונים לזכאות ב’דיור מוזל’ בהתאם להחלטת קבינט הדיור.

▼ הקצאת קרקע לבניית דירות להשכרה

בתאריך 1.7.13, הטילה ועדת שרים לענייני דיור (קבינט הדיור) על יו”ר מועצת מקרקעי ישראל (להלן: המועצה) להביא לאישור המועצה תיקונים להחלטת המועצה מספר 1248 (הקצאת קרקע לבניית דירות להשכרה) מיום 30.01.2012, בדבר הקריטריונים לזכאות לדיור במחיר מופחת. בעקבות כך אישרה מועצת מקרקעי ישראל, תיקון של ההחלטה וקבעה, כי הקריטריונים לקביעת זכאות לשכירות מכוח החלטה זו, יהיו בהתאם להחלטת ועדת שרים לענייני דיור (קבינט הדיור) מיום 1.7.13. ישום כללי הזכאות ייעשה על ידי משרד הבינוי והשיכון.

▼ הוארך בשלוש שנים הפטור מתשלום דמי היתר להקמת מרחב מוגן דירתי (ממ”ד) ומרחב מוגן קומתי (ממ”ק)

בשל המצב הביטחוני, החליטה מועצת מקרקעי ישראל, בישיבתה מיום 6.7.08, על מתן פטור מתשלום דמי היתר להקמת מרחב מוגן דירתי (להלן – “ממ”ד”) ומרחב מוגן קומתי (להלן – “ממ”ק). תוקף ההחלטה נקבע לשנתיים מיום אישורה כדין, החלטה זו הוארכה בשלוש שנים נוספות.

מאחר ולא חל שינוי של ממש במצב הביטחוני, ועדיין קיים הצורך בהקמת מרחבים מוגנים, מוצע להאריך את תוקף ההחלטה עד ליום 31.12.18.

▼ המועצה אישרה; הרחבה של מוסד על”ה נגב לשיקום ופיתוח מ.א. מרחבים

מועצת מקרקעי ישראל, אישרה ל’עמותת על”ה נגב’, לשיקום ופיתוח למטרת הקמת כפר שיקומי לנפגעי מוחין להרחיב את פעילות המוסד ב- 30 דונם נוספים למטרת מגורי צוות עובדי המוסד, בדמי חכירה סמליים.

בשנת 2003, הוקצה שטח לעמותה למטרת הקמת כפר שיקומי ל’נפגעי מוחין’ בתשלום של 1 ₪ לשנה. הדרישה לשטח נוסף באה בעקבות הרחבת פעילות המוסד.

▼ המועצה אישרה החכרת שטחים מוגדלים ביערות לקק”ל למשרדים ולשטחי אחסנה בדמי חכירה סמליים

מועצת מקרקעי ישראל אישרה להחכיר לקק”ל להגדיל את היקף השטחים לניהול היער ולשטחי אחסנה במקרים בהם נדרשים שטחים כאלו. החלטת מועצת מקרקעי ישראל, מס’ 1045, קבעה, כי משרדי ניהול היער, ושטחי אחסנה לציוד משרדי ניהול היער, יוקצו ל-קק”ל, בדמי חכירה סמליים בתנאי ששטחם לא יעלה על 200 מ”ר.

הואיל ופעילות קק”ל במרכזי העבודה (משרדי ניהול היער ושטחי אחסנה לציוד) ביערות מסוימים לעיתים מחייבת שטחים העולים על 200 מ”ר, הוחלט, כי מרכזי העבודה, יוקצו בהתאם לתוכנית סטטוטורית שאושרה כחוק למטרה הנ”ל ע”י רשויות התכנון.

0
0אודות הכותב

כתב כאן ישראל

כתב כאן ישראל | כאן נעים, הוא חבר מערכת ו/או מידע שהובא / נשלח על ידי פרטיים ואו מוסדות ואו על ידי כותב שבחר להישאר בעילום שם ונבדק לפני פרסומו על ידי מערכת האתר. פניות בדואר האלקטרוני אל כתב אתר כאן נעים: kanisrael2018@gmail.com

Add Comment

Click here to post a comment

אתר זה עושה שימוש באקיזמט למניעת הודעות זבל. לחצו כאן כדי ללמוד איך נתוני התגובה שלכם מעובדים.

דילוג לתוכן