דיני משפחה וירושה

התאבדות, דודו טופז: מה יהיה גורל דמי המזונות הגבוהים לגרושותיו

0
0

מה יעלה בגורלה של משפחה המבוססת על הכנסתו המכובדת של מי שהסתבך בפלילים ואח”כ שם קץ לחייו, או לחלופין פשט את הרגל, ומעלה את השאלה האם בית המשפט יכול לפטור לחלוטין גבר מתשלום מזונות לאשתו וילדיו? עו”ד רפי שדמי, לענייני משפחה, משיב
התאבדות, דודו טופז: מה יהיה גורל דמי המזונות הגבוהים לגרושותיו
התאבדות, דודו טופז: מה יהיה גורל דמי המזונות הגבוהים לגרושותיו

שתי גרושותיו של דודו טופז, ושלושת ילדיו, עומדים לאחר התאבדותו בפני מצב חדש, בו ייתכן ותשלומי המזונות שנפסקו להם יועמדו בסכנה. מקרה אקטואלי, נוסף, חשף לאחרונה נתונים על הוצאותיו של איש העסקים אלי רייפמן מבעלי חברת ’אמבלייז’. על פי פרסומים בעיתונות משלם רייפמן לשתי גרושותיו 85 אלף שקלים, מזונות בחודש, והסכנה היא, כי יפשוט את הרגל, מעמידה בסימן שאלה את יכולתו להמשיך לשלם לשתי גרושותיו ושלושת ילדיו סכום זה.

שתי הפרשיות, מעלות את השאלה, מה יעלה בגורלה של משפחה המבוססת על הכנסתו המכובדת של מי שהסתבך בפלילים ואח”כ שם קץ לחייו, או לחילופין פשט את הרגל, ומעלה את השאלה האם בית המשפט, יכול לפטור לחלוטין גבר מתשלום מזונות לאשתו וילדיו?

רפי שדמי, עורך דין לענייני משפחה, מסביר, כי קיימים הבדלים מהותיים בין המקרים, ושעתידן של המשפחות הניזונות מגבר גרוש אשר ירד מנכסיו, ששם קץ לחייו, או שאינו מסוגל לשלם דמי מזונות, תלוי מאד בסיבת ההסתבכות.

האם מי שמאבד את מקורות פרנסתו, עדיין מחויב לשלם מזונות שנפסקו לטובת גרושותיו וילדיהן, והאם קיים שוני בין הסתבכות פלילית, פשיטת רגל, התדלדלות מקורות ההכנסה והתאבדות? – לדברי רפי שדמי, עורך דין לדיני משפחה, הפסיקה מתחשבת בגברים החייבים במזונות במקרה בו הם נקלעים לקשיים כספיים, אך עושה זאת בהתניות שונות.

עו”ד שדמי, מציין, ומדגיש, כי; “חיוב ב’מזונות’, איננו בשום מקרה “סוף פסוק”, ואלה החייבים במזונות או הזכאים למזונות, יכולים לעתור לבית המשפט בכל שלב על מנת לשנות את מה שנפסק להם, בין בדרך של הגדלת המזונות ובין בדרך של הפחתתם.

פסיקת בית המשפט העליון, לפני שנים רבות, קבעה, כי שינוי נסיבות מהותי מהווה עילה מוצדקת לעיון מחדש בחיוב המזונות. אם יוכיח, החייב, כי חל שינוי נסיבות מהותי במקורות ההכנסה שלו, בית המשפט, יטה להקטין את המזונות בהם הוא חייב.

לדוגמא, כבמקרה של דודו טופז, אילמלא שם קץ לחייו, יכול אדם אשר חייב במזונות, אותם הוא משלם מיגיע כפיו להיות מורשע בפלילים, לסבול מעונש מאסר. במקרה זה, עשוי הגרוש לפנות אל בית המשפט בבקשה לבטל את חיובו במזונות, ובית המשפט, ייעתר לו, אך זאת תחת תנאי אחד חשוב – שאין לו רכוש מניב. במקרה כזה, בית המשפט, ידון בבקשה ויבטל את חיוביו במזונות או לחילופין יפחית אותם בצורה משמעותית”.

לדברי עו”ד רפי שדמי, אדם לא ישוחרר מחיוב במזונות, אם יש לו רכוש קבוע, כמו; בתים, חנויות, עסקים או מגרשים ואפילו אם הם אינם מניבים, כלומר, אפילו אם אין מהם הכנסה בפועל, והם אפילו גורמים להפסדים. בית המשפט, יסכים לדון בהפחתת המזונות הקיימים רק לאחר שמומשו כל הנכסים הללו לצורך תשלום החיוב.

▼ פשיטת רגל ומזונות

עו”ד שדמי, מבהיר, כי מצבו של פושט רגל הוא לפעמים טוב יותר יחסית לאסיר, משום שההגנה עליו פרוסה תחת הוראות פקודת פשיטת הרגל, אשר קובעות, כי ברגע שמונה נאמן לפושט רגל, וניתן נגדו צו כינוס, אין אפשרות לנקוט נגדו הליכי הוצאה לפועל. על כן, גם הזכאים למזונות מאדם אשר פשט את הרגל, צריכים להגיש הוכחת חוב ו/או לפנות למוסד לביטוח לאומי על מנת לקבל מזונות מהמוסד, וזאת על פי התנאים המנויים בחוק הביטוח הלאומי.

לטענת עו”ד רפי שדמי, לא קיים בחוק “פטור ממזונות”, וזוהי חובה אבסולוטית של הגבר המתגרש לילדיו. כל גבר, גם אם ירד מנכסיו, יהיה חייב למצות את כושר ההשתכרות שלו.

עו”ד שדמי, אומר, כי; “הנוהל והנוהג שהשתרשו הם לחייב את הגבר בתשלום מזונות מינימאלי, הנע בין 1200 שקלים ל-1500 שקלים לילד, אך עו”ד שדמי, מציין, כי; “בערי הפריפריה, ידוע גם על פסיקות נמוכות יותר של מזונות, בהן בית המשפט התחשב ביכולת ההשתכרות הדלה של האב, ופסק לו מזונות נמוכים יותר”.

במקרים שכאלה, ניתן לבקש מבית המשפט לפעול לפי הלכת סיר הבשר, אשר עניינה בריבוי ילדים, ובתשלום מופחת לכל ילד נוסף. ההיגיון להלכה זו, היא שקיימות הוצאות קבועות לאישה בגידול ילדיה, ולא כל ילד זקוק לסיר בשר, אחד לעצמו. מפני שכל הילדים, יכולים ליהנות מ-סיר בשר אחד בלבד, ההוצאות היחסיות של האישה פוחתות ככל שיש לה יותר ילדים. על כן, ככל שיש יותר ילדים, זכאי האב, לטעון שההוצאות של גרושתו אינן גדלות בצורה שווה, ולבקש לפסוק לו מזונות נמוכים בממוצע מהמינימום לילד”.

לדברי עו”ד רפי שדמי; “מי שסובל מירידה קשה ב-’כושר ההשתכרות’, ופונה בבקשה לבית המשפט להפחית את דמי המזונות המוטלים עליו, בית המשפט, ישקול על פי נסיבות כל מקרה, האם יש הצדקה לבטל או להפחית את שיעור דמי המזונות, וזאת לא רק בהתחשב בנכסים המניבים שיש לאדם, אלא גם תוך התייחסות בכל הנכסים ברי המימוש שלרשותו”.

▼ תביעה אזרחית

עד לפני ימים אחדים, דובר רבות בתרחיש לפיו אם יימצא הבדרן דודו טופז, אשם בבית המשפט בהזמנת ההתקפות על אנשי התקשורת, צפויות לו תביעות נזיקין אזרחיות מצד המותקפים, שעלולות לדרוש ממנו מליוני שקלים.

לדברי עו”ד רפי שדמי, בלא קשר לכל הליך אזרחי שיפתח או לא יפתח, ההכרעה והפיצויים למותקפים לא אמורים להשפיע על תשלום המזונות לנשותיו וילדיו של נתבע. דין החוב מהתביעה האזרחית, כדין חובות אחרים שיש לאדם מול גורמים שונים. אם האב נמצא חייב כספים לנושים שונים – לילדים והאם, כמו לבנקים וגופי מדינה, קיימת קדימות נושים כלפי רכושו – כלומר; מה שמגיע לבני המשפחה, יינתן קודם כל להם, לבנקים, ולמוסדות מדינה, ורק לאחר מכן לכל גורם אזרחי אחר.

כמו כן, עומדת לזכות הגרושות ולילדיהן קצבת מזונות מובטחת מהביטוח הלאומי, יהיו קצבאות נמוכות יותר מבמקרים שנדונו בכתבה, והן ינועו על פי הסולמות הנהוגים במוסד לביטוח לאומי.

▼ התאבדות ומזונות

גם במקרה של התאבדות לא נפגעת זכותם של הגרושות והילדים למזונות, שנלקחים במקרים מעציבים שכאלה מעזבונו של המתאבד, וגם במקרים שכאלה, של קרובים מדרגה ראשונה, קיימת קדימות במימוש חובות לפי מה שתואר קודם לכן. סיכם עו”ד שדמי.

___________

עו”ד רפי שדמי הוא בעל משרד מוערך לענייני משפחה. המתמחה בתיקי גירושין, הסכמי ממון, צוואות, הסדרת משמורת, טיפול בחטיפת ילדים ועוד.

0
0About the author

כתב כאן ישראל

כתב כאן ישראל | כאן נעים, הוא חבר מערכת ו/או מידע שהובא / נשלח על ידי פרטיים ואו מוסדות ואו על ידי כותב שבחר להישאר בעילום שם ונבדק לפני פרסומו על ידי מערכת האתר. פניות בדואר האלקטרוני אל כתב אתר כאן נעים: kanisrael2018@gmail.com

Add Comment

Click here to post a comment

אתר זה עושה שימוש באקיזמט למניעת הודעות זבל. לחצו כאן כדי ללמוד איך נתוני התגובה שלכם מעובדים.

ארכיון כתבות ‘כאן ישראל’

דילוג לתוכן