מחוז יהודה ושומרון 

[ultimate_carousel slider_type="full_width" slides_on_desk="7" arrow_style="circle-bg" arrow_bg_color="#ffffff" arrow_color="#dd3333" arrow_size="35" next_icon="ultsl-arrow-right6" prev_icon="ultsl-arrow-left6" draggable="off" rtl="on"][interactive_banner banner_title="מועצה אזורית שומרון" banner_desc="חדשות מועצה אזורית שומרון" banner_image="id^67307|url^https://kanisrael.co.il/wp-content/uploads/2016/10/ShomronRegionalCouncil_01.jpg|caption^מועצה אזורית שומרון|alt^מועצה אזורית שומרון|title^ShomronRegionalCouncil_01|description^מועצה אזורית שומרון" link_opts="box" banner_link="url:http%3A%2F%2Fkanisrael.co.il%2Fcategory%2F%25D7%2593%25D7%25A3-%25D7%2594%25D7%2591%25D7%2599%25D7%25AA-%25D7%25A8%25D7%2590%25D7%25A9%25D7%2599%2F%25D7%2590%25D7%25A8%25D7%25A5-%25D7%2599%25D7%25A9%25D7%25A8%25D7%2590%25D7%259C-land-of-israel%2F%25D7%25A2%25D7%25A8%25D7%2599%25D7%259D-%25D7%2591%25D7%2599%25D7%25A9%25D7%25A8%25D7%2590%25D7%259C%2F%25D7%259E%25D7%2597%25D7%2595%25D7%2596-%25D7%2599%25D7%2594%25D7%2595%25D7%2593%25D7%2594-%25D7%2595%25D7%25A9%25D7%2595%25D7%259E%25D7%25A8%25D7%2595%25D7%259F%2F%25D7%259E%25D7%2595%25D7%25A2%25D7%25A6%25D7%2594-%25D7%2590%25D7%2596%25D7%2595%25D7%25A8%25D7%2599%25D7%25AA-%25D7%25A9%25D7%2595%25D7%259E%25D7%25A8%25D7%2595%25D7%259F%2F||target:%20_blank|" banner_style="style12" banner_bg_color="#632c01" banner_overlay_bg_color="#a32020" banner_title_style="text-decoration:underline;"][interactive_banner banner_title="מועצה אזורית מגילות ים המלח" banner_desc="חדשות מועצה אזורית מגילות ים המלח" banner_image="id^67308|url^https://kanisrael.co.il/wp-content/uploads/2016/10/MegilotRegionalCouncil_01.jpg|caption^מועצה אזורית מגילות ים המלח|alt^מועצה אזורית מגילות ים המלח|title^MegilotRegionalCouncil_01|description^מועצה אזורית מגילות ים המלח" link_opts="box" banner_link="url:http%3A%2F%2Fkanisrael.co.il%2Fcategory%2F%25D7%2593%25D7%25A3-%25D7%2594%25D7%2591%25D7%2599%25D7%25AA-%25D7%25A8%25D7%2590%25D7%25A9%25D7%2599%2F%25D7%2590%25D7%25A8%25D7%25A5-%25D7%2599%25D7%25A9%25D7%25A8%25D7%2590%25D7%259C-land-of-israel%2F%25D7%25A2%25D7%25A8%25D7%2599%25D7%259D-%25D7%2591%25D7%2599%25D7%25A9%25D7%25A8%25D7%2590%25D7%259C%2F%25D7%259E%25D7%2597%25D7%2595%25D7%2596-%25D7%2599%25D7%2594%25D7%2595%25D7%2593%25D7%2594-%25D7%2595%25D7%25A9%25D7%2595%25D7%259E%25D7%25A8%25D7%2595%25D7%259F%2F%25D7%259E%25D7%2595%25D7%25A2%25D7%25A6%25D7%2594-%25D7%2590%25D7%2596%25D7%2595%25D7%25A8%25D7%2599%25D7%25AA-%25D7%259E%25D7%2592%25D7%2599%25D7%259C%25D7%2595%25D7%25AA%2F||target:%20_blank|" banner_style="style12" banner_bg_color="#245ee5" banner_overlay_bg_color="#dba332" banner_title_style="text-decoration:underline;"][interactive_banner banner_title="מועצה אזורית מטה בנימין" banner_desc="חדשות מועצה אזורית מטה בנימין" banner_image="id^67309|url^https://kanisrael.co.il/wp-content/uploads/2016/10/MatehBinyamin_01.jpg|caption^מועצה אזורית מטה בנימין|alt^מועצה אזורית מטה בנימין|title^MatehBinyamin_01|description^מועצה אזורית מטה בנימין" link_opts="box" banner_link="url:http%3A%2F%2Fkanisrael.co.il%2Fcategory%2F%25D7%2593%25D7%25A3-%25D7%2594%25D7%2591%25D7%2599%25D7%25AA-%25D7%25A8%25D7%2590%25D7%25A9%25D7%2599%2F%25D7%2590%25D7%25A8%25D7%25A5-%25D7%2599%25D7%25A9%25D7%25A8%25D7%2590%25D7%259C-land-of-israel%2F%25D7%25A2%25D7%25A8%25D7%2599%25D7%259D-%25D7%2591%25D7%2599%25D7%25A9%25D7%25A8%25D7%2590%25D7%259C%2F%25D7%259E%25D7%2597%25D7%2595%25D7%2596-%25D7%2599%25D7%2594%25D7%2595%25D7%2593%25D7%2594-%25D7%2595%25D7%25A9%25D7%2595%25D7%259E%25D7%25A8%25D7%2595%25D7%259F%2F%25D7%259E%25D7%2595%25D7%25A2%25D7%25A6%25D7%2594-%25D7%2590%25D7%2596%25D7%2595%25D7%25A8%25D7%2599%25D7%25AA-%25D7%259E%25D7%2598%25D7%2594-%25D7%2591%25D7%25A0%25D7%2599%25D7%259E%25D7%2599%25D7%259F%2F||target:%20_blank|" banner_style="style12" banner_bg_color="#06664e" banner_overlay_bg_color="#659b00" banner_title_style="text-decoration:underline;"][interactive_banner banner_title="מועצה אזורית גוש עציון" banner_desc="חדשות מועצה אזורית גוש עציון" banner_image="id^67310|url^https://kanisrael.co.il/wp-content/uploads/2016/10/GushEtzion_01.jpg|caption^מועצה אזורית גוש עציון|alt^מועצה אזורית גוש עציון|title^GushEtzion_01|description^מועצה אזורית גוש עציון" link_opts="box" banner_link="url:http%3A%2F%2Fkanisrael.co.il%2Fcategory%2F%25D7%2593%25D7%25A3-%25D7%2594%25D7%2591%25D7%2599%25D7%25AA-%25D7%25A8%25D7%2590%25D7%25A9%25D7%2599%2F%25D7%2590%25D7%25A8%25D7%25A5-%25D7%2599%25D7%25A9%25D7%25A8%25D7%2590%25D7%259C-land-of-israel%2F%25D7%25A2%25D7%25A8%25D7%2599%25D7%259D-%25D7%2591%25D7%2599%25D7%25A9%25D7%25A8%25D7%2590%25D7%259C%2F%25D7%259E%25D7%2597%25D7%2595%25D7%2596-%25D7%2599%25D7%2594%25D7%2595%25D7%2593%25D7%2594-%25D7%2595%25D7%25A9%25D7%2595%25D7%259E%25D7%25A8%25D7%2595%25D7%259F%2F%25D7%259E%25D7%2595%25D7%25A2%25D7%25A6%25D7%2594-%25D7%2590%25D7%2596%25D7%2595%25D7%25A8%25D7%2599%25D7%25AA-%25D7%2592%25D7%2595%25D7%25A9-%25D7%25A2%25D7%25A6%25D7%2599%25D7%2595%25D7%259F%2F||target:%20_blank|" banner_style="style12" banner_bg_color="#1e73be" banner_overlay_bg_color="#006575"][interactive_banner banner_title="מועצה אזורית הר חברון" banner_desc="חדשות מועצה אזורית הר חברון" banner_image="id^67312|url^https://kanisrael.co.il/wp-content/uploads/2016/10/HarHevronRegionalCouncil_01.jpg|caption^מועצה אזורית הר חברון|alt^מועצה אזורית הר חברון|title^HarHevronRegionalCouncil_01|description^מועצה אזורית הר חברון" link_opts="box" banner_link="url:http%3A%2F%2Fkanisrael.co.il%2Fcategory%2F%D7%93%D7%A3-%D7%94%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99%2F%D7%90%D7%A8%D7%A5-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-land-of-israel%2F%D7%A2%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%2F%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%96-%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94-%D7%95%D7%A9%D7%95%D7%9E%D7%A8%D7%95%D7%9F%2F%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94-%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%A8-%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%9F||target:%20_blank|" banner_style="style12" banner_bg_color="#1e73be" banner_overlay_bg_color="#fc3a3a"][interactive_banner banner_title="מועצה אזורית ערבות הירדן" banner_desc="חדשות מועצה אזורית ערבות הירדן" banner_image="id^67313|url^https://kanisrael.co.il/wp-content/uploads/2016/10/BikatHaYardetRegionalCouncil_01.jpg|caption^מועצה אזורית ערבות הירדן|alt^מועצה אזורית ערבות הירדן|title^BikatHaYardetRegionalCouncil_01|description^מועצה אזורית ערבות הירדן" link_opts="box" banner_link="url:http%3A%2F%2Fkanisrael.co.il%2Fcategory%2F%25D7%2593%25D7%25A3-%25D7%2594%25D7%2591%25D7%2599%25D7%25AA-%25D7%25A8%25D7%2590%25D7%25A9%25D7%2599%2F%25D7%2590%25D7%25A8%25D7%25A5-%25D7%2599%25D7%25A9%25D7%25A8%25D7%2590%25D7%259C-land-of-israel%2F%25D7%25A2%25D7%25A8%25D7%2599%25D7%259D-%25D7%2591%25D7%2599%25D7%25A9%25D7%25A8%25D7%2590%25D7%259C%2F%25D7%259E%25D7%2597%25D7%2595%25D7%2596-%25D7%2599%25D7%2594%25D7%2595%25D7%2593%25D7%2594-%25D7%2595%25D7%25A9%25D7%2595%25D7%259E%25D7%25A8%25D7%2595%25D7%259F%2F%25D7%259E%25D7%2595%25D7%25A2%25D7%25A6%25D7%2594-%25D7%2590%25D7%2596%25D7%2595%25D7%25A8%25D7%2599%25D7%25AA-%25D7%25A2%25D7%25A8%25D7%2591%25D7%2595%25D7%25AA-%25D7%2594%25D7%2599%25D7%25A8%25D7%2593%25D7%259F%2F||target:%20_blank|" banner_style="style12" banner_bg_color="#006014" banner_overlay_bg_color="#777100"][/ultimate_carousel]

וידאו מחוז יהודה והשומרון

מחוז יהודה ושומרון הוא מחוז נוסף לששת המחוזות שבמדינת ישראל, הכולל את היישובים שבאזור יהודה ושומרון (איו"ש), הנמצאים תחת סמכות משרד הביטחון. מחוז זה נוצר לצורכי הסדרת המנהל של ההתנחלויות באזור יהודה ושומרון. הוא שונה מיתר המחוזות בכך שהוא חולש על שטח שאינו כפוף לחוק הישראלי הרגיל,כי אם החוק הירדני, ובכך שהוא אינו כולל את כל היישובים שבשטח, אלא רק יישובים שבהם מתגוררים ישראלים. במחוז רשומים 396,818 תושבים ישראלים נכון לשנת 2015, והעיר הגדולה בו היא מודיעין עילית. המחוז אינו חלק אינטגרלי ממדינת ישראל, ולא חל בו החוק הישראלי, כי אם החוק הירדני, צווים של המושל הצבאי מטעם צה"ל ובמקרים מסוימים שרידים מהחוק המנדטורי ומחוקי האימפריה העות'מאנית. הסַמכוּת הריבונית מצויה בידי צה"ל, בניגוד לשטחי ישראל גופא, שבהם מצויה הריבונות בידי ממשלת ישראל. בהתאם, מערכת המשפט באזור אינה חלק ממערכת המשפט הישראלית וכך גם מערכת התכנון והבנייה, שסמכותה בידי המנהל האזרחי. בפועל, האזרחים הישראלים המתגוררים במחוז נשפטים בדרך כלל בבתי משפט אזרחיים בתוך תחומי הקו הירוק, אולם בתי משפט לעניינים מקומיים קיימים גם במעלה אדומים ובקריית ארבע, ומאידך ישנה אפשרות עקרונית להחיל על התושבים את המשפט הצבאי שהתושבים הפלסטינים באזור כפופים לו. על-פי הסכמי אוסלו, נמסרו עיקר הסמכויות בחלקים משטחי מחוז זה לידי הרשות הפלסטינית.

מחוז יהודה ושומרון| עיקר חדשות הערים והישובים

ברכת ראש הממשלה נתניהו ליום העצמאות ה-76

ארכיון כתבות ‘כאן ישראל’

הדלקת המשואות יום העצמאות ה-76

תפילה ליום העצמאות 76

דילוג לתוכן