Tag - אנרגיה מתחדשת

ירוק זה נעים סביבה | אקולוגיה קהילה ירוקה קיימות ירוקה

ישראל עוברת לכלכלה דלת פחמן ומאבק במשבר האקלים עד 2050

הממשלה תאשר החלטה תקדימית: עד 2050 תעבור ישראל לכלכלה דלת פחמן ומשגשגת, תוך התמודדות עם משבר האקלים המאיים על האנושות ◄ יעד לאומי לשנת 2050 להפחתת פליטות גזי...

אוניברסיטה | מכללה חדשות חדשות המדע מחקרים בארץ ובעולם

פרופ’ יצחק מזרחי, זכה במענק מכובד מהמועצה האירופית למחקר

זו הפעם הראשונה באוניברסיטת בן-גוריון שבה אותה קבוצת מחקר, זוכה במענק פתיחה ובמענק גיבוש. בעזרתו, קבוצת המחקר של פרופ' יצחק מזרחי, תעמיק את ההבנה אודות הגורמים...

אוניברסיטה | מכללה אנרגיה ירוקה חדשות מחקרים בארץ ובעולם

הפקת דלק מפסולת מזיקה לסביבה – סוף לתלוּת ישראל ביבוּא דלקים

מחקר חדש על ייצור דלק באמצעות אנרגיה ירוקה; מתבצע באוניברסיטת אריאל, שיאפשר להפיק ביודיזל משפכים שומניים שהינם השכבה השומנית של שפכים שנוצרים במהלך בישול...

ארכיון כתבות ‘כאן ישראל’