Category - בנקאות

בנקאות כסף מדבר מבזקים חדשות ‘כאן ישראל’ מסחר | תעשייה

היתר זמני ניתן לחב’ שירותי בנק אוטומטיים וחב’ מרכז סליקה בנקאי

הממונה על התחרות, עורכת דין מיכל הלפרין; "חברת ש.ב.א וחברת מ.ס.ב, הן שתי חברות היושבות בבסיס מערכת התשלומים הישראלית ולכן, יש חשיבות גדולה לשמירה ופיתוח התחרות...

בנקאות בנקים חינוך מבזקים חדשות ‘כאן ישראל’

בנק ישראל ומשרד החינוך, יקיימו לראשונה “שבוע הכסף העולמי”

במהלך שבוע 'שבוע הכסף העולמי' יתקיימו פעילויות שונות להגברת המודעות הפיננסית של בני הנוער ◄ המפקח על הבנקים, מר יאיר אבידן; "הוכנו מגוון תכנים שיסייעו להנחיל...

בנקאות בנקים חדשות כסף מדבר מבזקים חדשות ‘כאן ישראל’ צרכנות

המפקח על הבנקים להיערך ליום שאחרי דחיית ההלוואות ופריסתן

כ-55% מההלוואות שנדחו חזרו לסטטוס תשלום; בשיא כ-15% מכלל תיק האשראי הבנקאי הוגדר בסטטוס דחייה ונכון לסוף ספטמבר כ-6.8% ◄ המפקח על הבנקים, מר יאיר אבידן;...

ארכיון כתבות ‘כאן ישראל’

דילוג לתוכן