Category - אנרגיה ירוקה

אנרגיה ירוקה חדשות בריאות מבזקים חדשות ‘כאן ישראל’

משרד האנרגיה: 5 בתי חולים נוספים יחוברו לרשת חלוקת הגז הטבעי

שר האנרגיה, דר' יובל שטייניץ: "במסגרת מדיניות 2030 להעברת ישראל מאנרגיה מזהמת לגז טבעי ואנרגיית השמש, אנו פועלים כל העת לחיבור בתי החולים בכל רחבי המדינה ל-גז...

אוניברסיטה | מכללה אנרגיה ירוקה חדשות מחקרים בארץ ובעולם

הפקת דלק מפסולת מזיקה לסביבה – סוף לתלוּת ישראל ביבוּא דלקים

מחקר חדש על ייצור דלק באמצעות אנרגיה ירוקה; מתבצע באוניברסיטת אריאל, שיאפשר להפיק ביודיזל משפכים שומניים שהינם השכבה השומנית של שפכים שנוצרים במהלך בישול...

אנרגיה ירוקה

יו”ר קק”ל, אפי שטנצלר: בישראל חייבת להיקבע מדיניות לשימושי הקרקע ובפיתוח הטכנולוגיות הסולריות

00אפי שטנצלר, כנס אנרגיה מתחדשת באילת: התחושה שלנו בקק”ל, דווקא כגוף ציוני וסביבתי, שאין במדינת ישראל, יד מכוונת המשקללת את היתרונות והחסרונות של היוזמה...

ארכיון כתבות ‘כאן ישראל’

דילוג לתוכן