Category - פסיכולוגיה

חדשות מאזני הצדק נגישות כאן ישראל פסיכולוגיה

נוכחות מלווה בוועדה הרפואית לערר נפגע עבודה גם בבדיקה פסיכיאטרית

לעמדת היועמש, ככלל, יש לאפשר את הזכות לנגישות באמצעות הסתייעות במלווה, שכן לאור פרשנות תקנה 9 לתקנות הביטוח הלאומי והוראות תקנות שוויון זכויות לאנשים עם...

הריון | לידה | תינוקות חדשות בריאות פסיכולוגיה

נשים בהריון והשפעות מקום מגורים על איכות השינה ושחיקת הנפש

המחקר נערך במסגרת עבודת הסמינריון של הסטודנטיות; הדר ארז ו-אור ברקאי, בהנחיית פרופ' תלמה קושניר מהמחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת אריאל; יחסית לרמת השחיקה בקרב...

ארכיון כתבות ‘כאן ישראל’

דילוג לתוכן