בילוי נעים | אתר התרבות של ישראל חדשות הרשויות המקומית מבזקים חדשות ‘כאן ישראל’

“רשוּת מקומית, לא רשאית להחליט לבדה על פתיחת מוסדות תרבות”

משנה ליועץ המשפטי לממשלה (ציבורי-חוקתי) עורך דין רז נזרי מול רון חולדאי ראש העיר תל אביב ויושב ראש 'מפלגת הישראלים' ברקע: פיצוץ | עיבוד צילום: שולי סונגו
רז נזרי מול רון חולדאי
כך קובע המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (ציבורי-חוקתי) עורך דין רז נזרי, בעקבות בחוות דעתו על פנייתו של שר התרבות והספורט מר חילי טרופר בעניין "חזרת ענף התרבות לפעילות ברשויות המקומיות" לאחר הודעת של ראש העיר תל אביב ויושב ראש  מפלגת הישראלים, מר רון חולדאי, כי יאשר את פתיחת מוסדות התרבות מהשבוע הבא עבור מי שחוסן בשתי מנות החיסון לקורונה; "מובן, כי כל עוד האיסור עומד בתוקפו, רשות מקומית - גדולה ונכבדה ככל שתהא - אינה רשאית לעשות דין לעצמה ולגבש באופן עצמאי כללים להחזרת ענף התרבות לפעילות".
0
0
משנה ליועץ המשפטי לממשלה (ציבורי-חוקתי) עורך דין רז נזרי מול רון חולדאי ראש העיר תל אביב ויושב ראש 'מפלגת הישראלים' ברקע: פיצוץ | עיבוד צילום: שולי סונגו
נזרי מול חולדאי

“הדרך המשפטית לפתוח לציבור את מוסדות התרבות היא באמצעות ביטול האיסור או אי הארכת תוקפו, בידי הממשלה ומובן, כי כל עוד האיסור עומד בתוקפו, רשוּת מקומית – גדולה ונכבדה ככל שתהא – אינה רשאית לעשות דין לעצמה ולגבש באופן עצמאי כללים להחזרת ענף התרבות לפעילות” – כך השיב אתמול (ראשון, ד’ שבט תשפ”א) המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (ציבורי-חוקתי) עורך דין רז נזרי בחוות דעתו על פנייתו של שר התרבות והספורט מר חילי טרופר בנושא; “חזרת ענף התרבות לפעילות ברשויות המקומיות”.

■ רוצים עוד עדכונים? הצטרפו אל ’כאן ישראל כאן נעים | אתר החדשות המקומיות הוותיק של כל המדינה’ בפייסבוק’ או ב’טוויטר’.

דברים אלו נאמרו על רקע הדברים עליהם הצהיר אתמול בבוקר(א’) , ראש העיר תל אביב ויושב ראש ‘מפלגת הישראלים’ מר רון חולדאי לתחנת רדיו “כאן רשת ב‘” כי יאשר את ‘פתיחת מוסדות התרבות‘ מהשבוע הבא, עבור מי שחוּסן בשתי מנות החיסון לקורונה

במענה על “חזרת ענף התרבות לפעילות ברשויות המקומיות” הבהיר המשנה ליועמש, כי הדרך המשפטית לפתוח לציבור את מוסדות התרבות היא באמצעות ביטול האיסור או אי הארכת תוקפו בידי הממשלה ומובן, כי כל עוד האיסור עומד בתוקפו, רשות מקומית – גדולה ונכבדה ככל שתהא – אינה רשאית לעשות דין לעצמה ולגבש באופן עצמאי כללים להחזרת ענף התרבות לפעילות.

נזרי, אף ציין, כי בימים אלו פועל משרד הבריאות בתיאום עם משרד התרבות ועם הייעוץ המשפטי לממשלה לשם גיבוש מתווה של “תו ירוק” שנועד, בין היתר, להחזיר את מוסדות התרבות לפעילות, כאשר המצב הבריאותי, יאפשר זאת בהתאם להחלטות הממשלה והכנסת.

להלן המכתב המלא ששלח אל שר התרבות והספורט מר חילי טרופר;

“בפנייתך ביקשת לבדוק האם מבחינה משפטית רשאים ראשי רשויות מקומיות לגבש כללים לחזרת ענף התרבות לפעילות בתחומי הרשויות המקומיות עליהן הם אמונים, או שמא נושא זה נתון לשיקול דעתה הבלעדי של ממשלת ישראל.

ראשית אזכיר, כי המגבלות על הציבור בשל מגפת הקורונה ובכלל זה המגבלות על פתיחה לציבור של מקומות, מוטלות מכוח חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה (הוראת שעה), התש”ף-2020, אשר חוקקה הכנסת לפני מספר חודשים.

רשוּת מקומית – לשלטון המקומי אין איפוא כל סמכות בדין בהקשר זה.

כידוע, חוק זה, הסמיך את הממשלה להטיל את המגבלות וזאת בכפוף לפיקוח פרלמנטרי של הכנסת, כפי שהוסדר בחוק; לשלטון המקומי אין איפוא כל סמכות בדין בהקשר זה.

כך ביחס להגבלות השונות המוטלות בתחומים השונים וכך גם לעניין הספציפי של מוסדות תרבות, נשוּא פנייתך” – כתב המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (ציבורי-חוקתי) עורך דין נזרי.

מוסדות התרבות סגורים לציבור מכוח תקנה 7 לתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות והוראות נוספות) התש”ף-2020 שהותקנו בידי הממשלה ואושרו בידי ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת (ההארכה האחרונה של התקנות אושרה בוועדה ביום 7.1.2020).

נציין עוד, כי פתיחת מקום שפתיחתו אסורה לפי תקנה 7 היא עבירה פלילית וניתן להטיל קנס מנהלי של 5000 ₪ על מי שמפר אותה.

מהאמוּר, עולה איפוא, כי הדרך המשפטית לפתוח לציבור את מוסדות התרבות היא באמצעות ביטול האיסור או אי הארכת תוקפו, בידי הממשלה ומובן, כי כל עוד האיסור עומד בתוקפו, רשות מקומית – גדולה ונכבדה ככל שתהא – אינה רשאית לעשות דין לעצמה ולגבש באופן עצמאי כללים להחזרת ענף התרבות לפעילות.

יצוין, כי בימים אלו משרד הבריאות פועל בתיאום עם משרד התרבות ועמנו לשם גיבוש מתווה של “תו ירוק” שנועד, בין היתר, להחזיר את מוסדות התרבות לפעילות.

כאשר המצב הבריאותי, יאפשר זאת בהתאם להחלטות הממשלה והכנסת” – כתב וסיכם המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (ציבורי-חוקתי) עורך דין נזרי.

דוברת היחידות המשפטיות אגף דוברות הסברה ותקשורת של משרד המשפטים הגב’ אפרת אורן, מסרה לאתר כאן ישראל כאן נעים | אתר החדשות המקומיות הוותיק של כל המדינה’ כי העתקים מתשובת המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, הועברו אל היועץ המשפטי לממשלה, היועץ המשפטי של משרד הבריאות, היועצת המשפטית של משרד התרבות והספורט.

0
0About the author

משה נעים

עורך אתר כאן ישראל ("כאן נעים") בלי מורא ובלי משוא פנים. עיתונאי מגיל 14. עובד כיום באינטרנט. בן 68, אב לעורך דין אלירן נעים. לר' אביב נעים ול-חלי נעים, סבא מאושר ל-5 נכדים; רפאל, אוריאן, מילה שרה, אריאל ו-עלמה. המוטו; "אילו לחיים הייתה מהדורה שנייה, הייתי מתקן בה את כל השגיאות...".

ארכיון כתבות ‘כאן ישראל’

דילוג לתוכן