חדשות כאן ישראל כסף מדבר

צו איסור הלבנת הון ומימון טרור בפעילות נותני שירות בנכס פיננסי

דר' שלומית ווגמן-רטנר ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור ברקע ברושור החלת צו איסור הלבנת הון על נותני שירותים בנכסים פיננסיים | עיבוד צילום: שולי סונגו ©
דר' שלומית ווגמן-רטנר
שנכנס היום לתוקפו; מסדיר הצו, גם באופן ראשוני את תחום נותני השירותים במטבעות וירטואליים, אשר נחוץ להתמודדות עם הסיכונים הגוברים בתחום, וגובש בשיתוף עם התעשייה ◄ במפגש שמתקיים בזוּם היום (ראשון ה-14.11.21) נדונים החידושים המרכזיים בצו ובהם; זיהוי מרחוק, הרחבות חובות הדיווח, שינוי ברשימות הגורמים המוכרזים החייבות בדיקה, שינויים וחידושים ביחס למטבעות וירטואליים וקריפטו וכו'.
0
0

“כניסת הצו לתוקף מהווה בשורה של ממש לכלכלה הישראלית, לתעשיית הפינטק והגברת התחרות הפיננסית. הסדרת החובות הבינלאומיות בתחום הלבנת ההון ומימון הטרור, תאפשר לסקטור לפעול בצורה רחבה הרבה יותר למול המערכות הפיננסיות האחרות ולשפר פעילותו, לצד הפחתת סיכוני ציות” – כך אמרה ראשת הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, ד”ר שלומית ווגמן-רטנר עם היום (יום ראשון, י’ בכסלו התשפ”ב) עם כניסתו לתוקף צו איסור הלבנת הון ומימון טרור בפעילות נותני שירות בנכס פיננסי.

■ רוצים עוד עדכונים? הצטרפו אל ’כאן ישראל כאן נעים | אתר החדשות המקומיות הוותיק של כל המדינה’ ב’פייסבוק’ או בטוויטר.

עולה, כי לאחר עבודה משותפת של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון ו’הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור‘ב-משרד המשפטים, נכנס לתוקפו היום, יום ראשון, 14 בנובמבר 2021, צו איסור הלבנת הון ומימון טרור אשר חל על פעילות נותני שירות בנכס פיננסי.

הצו, קובע בין השאר, הוראות המתייחסות לנותני שירות בנכס פיננסי המבצעים פעילות ב‘מטבע וירטואלי’. נותני שירותים פיננסיים, כמו גופים פיננסיים אחרים, חשופים לאפשרות שיתבצעו באמצעותם עבירות של הלבנת הון ומימון טרור.

צווי איסור הלבנת הון, מתמודדים עם סיכון זה, על ידי דרישה לביצוע של תהליכים סדורים לזיהוי ו-הערכת סיכוני הלבנת הון ומימון טרור ונקיטת אמצעים לניהולם והפחתתם, זאת תוך יישום גישה מבוססת סיכון.

הצווים מיישמים את הנורמות הבינלאומיות במאבק ב-הלבנת הון ובמימון טרור, שנקבעו בהמלצות ארגון ה-‘FATF (Financial Action Task Force).

צו איסור הלבנת הון, קובע הוראות לעניין זיהוי ו-אימות של מקבל שירות ולביצוע הליך הכרת הלקוח, קיום חובת דיווח לרשויות המפקחות על פעילות מקבלי השירות ובכלל זה דיווחים על פעילות רגילה ועל פעילות בלתי רגילה ועל אירועים חריגים אצל נותן השירות, הוראות לעניין בקרה ו-ניטוּר של סיכוּנים, הוראות לניהּול רישוּמים ול-שמירת מסמכים ועוד.

בנוסף, קבועות ב-צו הוראות לעניין העברה אלקטרונית של כספים במדינת ישראל ומחוצה לה ולראשונה, גם הוראות מפורטות על העברה של נכסים פיננסיים ב’מטבעות וירטואליים’.

הוראות אלו, יאפשרו את השימוש במטבעות וירטואליים באופן בטוח יותר ויאפשרו לרשויות להבדיל בין שימוש לגיטימי לבין ניצול המטבעות הווירטואליים ל-הלבנת הון ו/או מימון טרור וכך יקדמו את הכלת הסקטור במשק הפיננסי הישראלי.

פירוט בנוגע להוראות צו איסור הלבנת הון ומימון טרור בפעילות נותני שירות בנכס פיננסי, ניתן למצוא ב-עלון הסבר נשפים אוקטובר 2021 סופי, המצורף להודעה זו.

במקביל לצו, פרסמה רשות שוק ההון בעת האחרונה טיוטת חוזר לעניין ניהול סיכוני הלבנת הון ומימון טרור שחלה על כל נותני השירותים הפיננסיים שפעילותם מוסדרת בצו.

הוראה זו, המשלימה על הוראות הצווים, מיועדת להנחות את הגופים המפוקחים ביישום של גישה מבוססת סיכון להתמודדות עם סיכוני הלבנת הון ומימון טרור ונכללים בה, בין השאר;

  • דרישה לגיבוש מדיניות לניהול סיכוני הלבנת הון שתאושר על ידי האורגנים הרלוונטיים אצל בעל הרישיון,
  • חובת מינוי אחראי למילוי חובות איסור הלבנת הון ומימון טרור,
  • חובת קביעת נהלים לקיום בקרה שוטפת ול-ניהול אפקטיבי של סיכוני הלבנת הון ומימון טרור.

דר’ שלומית ווגמן-רטנר; “כניסת הצו לתוקף מהווה בשורה של ממש לכלכלה הישראלית, לתעשיית פִינְטֶק וכן הגברת התחרות הפיננסית”

דוברת היחידות המקצועיות של אגף דוברות הסברה ותקשורת, משרד המשפטים הגב’ כרמית אורפז-ימין, הוסיפה לאתר כאן ישראלכאן נעים | אתר החדשות המקומיות הוותיק של כל המדינה’ כי הוראות אלו, נועדו להבטיח הקצאה יעילה של משאבים לצורך התמודדות עם סיכוני הלבנת הון ומימון טרור שזוּהו.

ראשת הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, דר’ שלומית ווגמן-רטנר; “כניסת הצו לתוקף מהווה בשורה של ממש לכלכלה הישראלית, לתעשיית פִינְטֶק וכן הגברת התחרות הפיננסית.

הסדרת החובות הבינלאומיות בתחום הלבנת ההון ומימון הטרור, תאפשר לסקטור לפעול בצורה רחבה הרבה יותר למול המערכות הפיננסיות האחרות ולשפר פעילותו, לצד הפחתת סיכוני ציות.

הצו, גם מסדיר באופן ראשוני את תחום נותני השירותים במטבעות וירטואליים, אשר נחוץ להתמודדות עם הסיכונים הגוברים בתחום וגובש בשיתוף עם התעשייה.

אנו מצפים מכלל השחקנים בתחום לעמוד בסטנדרטים הגבוהים המצופים מכל המוסדות הפיננסים בישראל ולתרומתם האקטיבית לסיוע במאבק בהלבנת הון ובמימון טרור.

ברצוני להודות לצוות הרשות על קידום צו חשוב זה ולשיתוף הפעולה הפורה עם רשות שוק ההון ועם משרד המשפטים בהתקנתו”. סיכמה ראשת הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, דר’ ווגמן-רטנר.

הממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, דר משה ברקת; “ראשית, אני מברך על העבודה המשותפת עם הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור ומודה לעובדי הרשות ולכל מי שלקח חלק בתהליך.

הפיקוח שלנו על נותני שירותים פיננסיים ובכלל זה, נותני שירות בנכס פיננסי, אינו בפן היציבותי, אלא בפן של ההגנה על הלקוחות ובפן של הבטחת סביבה חוקית יציבה, בין היתר בתחום של הלבנת הון.

הצו החדש שנכנס לתוקף, ישפר את יכולתנו לשמור על סביבת פעילות שאינה נגועה בהלבנת הון ומימון טרור. רשות שוק ההון תמשיך לפעול למען קידום והרחבת השירותים בנכס פיננסי, כמו הכנסת שירותים חדשניים וגופי הייטק, אשר ישכללו את השוק ויבטיחו סביבה בטוחה יותר לפעילות”. סיכם הממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, דר ברקת.

אל ברושור החלת צו איסור הלבנת הון על נותני שירותים בנכסים פיננסיים.

0
0About the author

משה נעים

עורך אתר כאן ישראל ("כאן נעים") בלי מורא ובלי משוא פנים. עיתונאי מגיל 14. עובד כיום באינטרנט. בן 68, אב לעורך דין אלירן נעים. לר' אביב נעים ול-חלי נעים, סבא מאושר ל-5 נכדים; רפאל, אוריאן, מילה שרה, אריאל ו-עלמה. המוטו; "אילו לחיים הייתה מהדורה שנייה, הייתי מתקן בה את כל השגיאות...".

ארכיון כתבות ‘כאן ישראל’

דילוג לתוכן