ארכיון כתבות ‘כאן ישראל’

חדשות מאזני הצדק מופעים צרכנות

סלין דיון, היועמש נגד פשרה בייצוגית עם רוכשי כרטיסים למופע

חוות הדעת המתנגדת ל'הסדר הפשרה' מטעם הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן, כתבה הכלכלנית הראשית של הרשוּת דר' דליה שיליאן ועליה הסתמך היועץ המשפטי לממשלה, בהתנגדותו, לפי עמדת היועץ המשפטי לממשלה, חלפה למעלה משנה ממועד המופע המקורי, קבלת החזר מלוא מחיר הכרטיס לאחר תקופה של עוד שנתיים נוספות מיום חתימת הסדר הפשרה, כך שההחזר האמור, יינתן רק לאחר למעלה משלוש שנים ממועד המופע המקורי, אינה סבירה ואין מקום לאשרה.
0
0

בהודעה מטעם היועץ המשפטי לממשלה, נמסר, כי הוגשה אל בית משפט המחוזי בעיר תל אביב-יפו, התנגדות להסדר פשרה בתובענה ייצוגית העוסקת ב’אי השבת עלויות הכרטיסים’ אשר נרכשו למופעים שבוּטלו או לא התקיימו במועדם ובמיקומם המקורי, בשל התפרצות נגיף קורונה | Covid-19.

■ רוצים עוד עדכונים? הצטרפו ל’כאן ישראל | כאן נעים | אתר החדשות המקומיות של כל המדינה בפייסבוק או בטוויטר.

דוקטור אביחי מַנדלבליט היועץ המשפטי לממשלה ברקע: הזמרת סלין דיון | עיבוד צילום: שולי סונגו ©
דר’ מַנדלבליט וסלין דיון

עולה, כי את חוות הדעת המתנגדת ל’הסדר הפשרה‘ מטעם הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן, כתבה הכלכלנית הראשית של הרשוּת דר’ דליה שיליאן ועליה הסתמך היועץ המשפטי לממשלה, בהתנגדותו,

חוות הדעת שהוגשה אל בית המשפט הביעו נציגי הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן, התנגדות ל’הסדר הפשרה‘ נטען, כי הרצון לאשר הפחתה בשיעור של 25% למי שמבקש לקבל את כספו באופן מיידי, אינה הגיונית.

זאת ועוד; זוהי הערכה מאוד גבוהה ולא ריאלית של עלויות השיווק שהיו לטענת המפיקים, וגם לא ברור מדוע הוצאות אלו מושתות באופן מלא על הצרכן.

הובהר, שצרכן שירצה לקבל את כספו, ייאלץ להמתין עוד שנתיים מיום אישור ההסדר. יש לזכור; כספם של הצרכנים, כבר מוחזק בידי המפיקים, החל משנת 2019, כלומר; המתנה לכסף 3-4 שנים.

עוד נטען, ש’שכר הטרחה‘ אותו מבקשים לאשר, למעלה מחצי מיליון ₪ עבור עורך דין של התובעים, כלל אינו סביר בנסיבות העניין, כאשר צרכנים רבים נאבקים לקבל את כספם, ומתמודדים עם ההשלכות הכלכליות של הקורונה.

התביעה הייצוגית, הוגשה בשם רוכשי כרטיסים להופעתה של הזמרת סלין דיון, אשר אמוּרה הייתה להתקיים באוגוסט 2020.

החל מיום 10.6.2020, פנו רוכשי הכרטיסים במספר הזדמנויות שונות וביקשו לקבל את כספם בחזרה, אך ללא הצלחה.

בנוסף, דחו רוכשי הכרטיסים הצעה לקבלת כרטיסים למופע חלופי שהוצע להם, באשר לשיטתם, היא לא תאמה את תנאי ואיכות המופע המקורי.

ביולי 2020, הגישו המבקשים תובענה ייצוגית נגד מפיקי המופע.

אל בית המשפט, הוגשה בקשה לאישור הסדר פשרה ביום 17.6.2021 ולפיה, תעמוד לפני רוכשי הכרטיסים שלוש אפשרויות בחירה;

  • מימוש הכרטיס במועד של מופע חדש ובאותם התנאים;
  • קבלת שובר זיכוי בשווי של 110% ממחיר הכרטיס המקורי למימוש לתקופה של שנתיים זאת מיום החתימה על ההסכם (במידה ולא ימומש הזיכוי, יקבלו הרוכשים את מלוא כספם בחזרה);
  • קבלת החזר כספי בשיעור של 75% מן הסכום ששוּלם.
דר’ דליה שיליאן הכלכלנית הראשית של הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן | עיבוד צילום: שולי סונגו ©
דר’ דליה שיליאן

על פי עמדת היועץ המשפטי לממשלה, בשים לב לכך, כי חלפה למעלה משנה ממועד המופע המקורי, קבלת החזר מלוא מחיר הכרטיס לאחר תקופה של עוד שנתיים נוספות מיום חתימת הסדר הפשרה.

כך שההחזר האמוּר, יינתן רק לאחר למעלה משלוש שנים ממועד המופע המקורי, אינה סבירה ואין מקום לאשרה.

נכתב, כי הסכמת הצדדים, להחזר בשיעור של 75% מן הסכום (בהתאם לחלופה השלישית המוצעת), חורגת בצורה משמעותית מהמלצות הצוות הבין-משרדי לבחינת השלכות משבר התפרצות נגיף הקורונה על התקשרויות חוזיות,

משום שבהתאם להמלצות הצוות, כבר חלפה התקופה שהומלצה כתקופה סבירה להחזר מלא של עלות הכרטיס.

בהתאם לכך, סבור היועץ המשפטי לממשלה שראוי לקבוע תקופת זמן קצרה יותר לקבלת החזר מלא וזאת, לכל היותר, עד לסוף שנת 2021.

במסגרת העמדה, מציין היועץ המשפטי לממשלה, כי מצד אחד עמידתו של המפיק על המשך החזקתם של הכספים אשר שוּלמו לנוכח אי-ביצוע של החיוב המוטל עליו במשך פרק זמן ממושך.

מצד שני השבה מיידית רק בגובה של 75%, עולה, כדי חוסר תום-לב בקיום חוזה ובשימוש בזכויות הנובעות ממנו.

בנוסף לכך שמתווה הפיצוי וההחזר לכיסי רוכשי הכרטיסים, כעולה מהסדר הפשרה, הינם לוקים בחסר, קיימים טעמים נוספים להתנגדות להסדר – הגמול המוצע למבקשים ולשכר הטרחה המוצע לבאי כוחם, אינם סבירים ואי לכך בית המשפט, מתבקש להפחיתם.

מנהל תחום דוברות, תקשורת, הסברה והדרכת קהילה של הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן, עורך דין דודו אבן חן, מסר לפורטל כאן ישראל | כאן נעים | אתר החדשות המקומיות של כל המדינה בפייסבוק או בטוויטר כי; כמו כן, נכתב, שיש לדחות את הבקשה לפטור את המבקשים מתשלום המחצית השנייה של האגרה.

יצוין כי עמדת היועץ המשפטי לממשלה גוּבשה על ידי פרקליטות מחוז תל אביב (אזרחי) באמצעות עורכת דין שירי פלד, בשיתוף ייעוץ וחקיקה (משפט אזרחי) והרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן.

0
0אודות הכותב

משה נעים

עורך אתר כאן ישראל ("כאן נעים") בלי מורא ובלי משוא פנים. עיתונאי מגיל 14. עובד כיום באינטרנט. בן 68, אב לעורך דין אלירן נעים. לר' אביב נעים ול-חלי נעים, סבא מאושר ל-5 נכדים; רפאל, אוריאן, מילה שרה, אריאל ו-עלמה. המוטו; "אילו לחיים הייתה מהדורה שנייה, הייתי מתקן בה את כל השגיאות...".

דילוג לתוכן