בנקים הביס והכיס חדשות

נוֹטְלִי המשכנתאות: מהיום רפורמה צרכנית המסייעת לכם

נגיד בנק ישראל, פרופ’ אמיר ירון; “הרפורמה מאפשרת ללווים, שלהם זוהי לרוב ה’התחייבות הפיננסית‘ הגדולה ביותר, להבין טוב יותר את ההצעות השונות של המשכנתה לרבות ההזדמנויות והסיכונים הגלומים בכל מסלול. הרפורמה מאפשרת בפרט, ללווה להשוות בין התנאים שהציעו מספר בנקים עבור משכנתה עם מאפיינים זהים. בכך היא משפרת את כושר המיקוח של הלווה ותורמת להגברת התחרות בין נותני המשכנתאות...".
0
0

“זוהי רפורמה צרכנית משמעותית, שמסייעת במישרין לכל ‘נוֹטְלִי המשכנתאות במדינת ישראל’ כך אמר אתמול (ג) נגיד בנק ישראל, פרופ’ אמיר ירון, בעקבות הנכנסת לתוקף היום (יום רביעי | ג’ באלול התשפ”ב) של הרפורמה הצרכנית להגברת שקיפות המידע ללקוחות הבנקים ולשיפור סביבת התחרות בשוק המשכנתאות – כך הודיע אתמול בנק ישראל.

רוצים עוד עדכונים? הצטרפו אל ’כאן ישראל כאן נעים | אתר החדשות המקומיות הוותיק של כל המדינה’ ב’פייסבוק’ או בטוויטר.

נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון ברקע: מתוך קמפיין רפורמה צרכנית משמעותית, המסייעת במישרין לכל נוֹטְלִי המשכנתאות במדינת ישראל | צילום: בנק ישראל | עיבוד צילום: שולי סונגו ©
פרופ’ אמיר ירון, נגיד בנק ישראל

עולה, כי מהיום, ייכנסו לתוקף שורה של ‘הרפורמה הצרכנית להגברת שקיפות המידע‘ ללקוחות הבנקים ול’שיפור סביבת התחרות בשוק המשכנתאות‘ שנועדו להקל על הלווים בתהליך נטילת המַשְׁכַּנְתָּה או מחזור של מַשְׁכַּנְתָּה קיימת.

צעדים אלו במסגרת הרפורמה, יסייעו ללקוח להגיש בקשה לקבלת הצעת משכנתה בצורה מהירה ונוחה יותר, להבין טוב יותר את תנאי המַשְׁכַּנְתָּה המוצעים לו והשלכותיהם על התשלומים העתידיים ולהשוות באופן מושכל וביתר קלות בין ההצעות השונות הניתנות לו ממספר בנקים.

נגיד בנק ישראל, פרופ’ אמיר ירון; “הרפורמה מאפשרת ללווים, שלהם זוהי לרוב ה’התחייבות הפיננסית‘ הגדולה ביותר, להבין טוב יותר את ההצעות השונות של המשכנתה לרבות ההזדמנויות והסיכונים הגלומים בכל מסלול.

הרפורמה מאפשרת בפרט, ללווה להשוות בין התנאים שהציעו מספר בנקים עבור משכנתה עם מאפיינים זהים. בכך היא משפרת את כושר המיקוח של הלווה ותורמת להגברת התחרות בין נותני המשכנתאות.

“צעד זה – הוסיף נגיד בנק ישראל, פרופ’ ירון; “מצטרף לשורה ארוכה של מהלכים שקידמנו בשנים האחרונות ועוד נמשיך לקדם, לטובת משקי הבית ול’עסקים הקטנים‘ ולמעבר לעולם דיגיטלי, מונגש ומהיר יותר”.

לדברי המפקח על הבנקים, מר יאיר אבידן; “הצעדים שקידמנו במסגרת הרפורמה בתחום המשכנתאות, יגבירו את התחרות בין הבנקים באמצעות פישוט והנגשה של מוצר המשכנתה באמצעים דיגיטליים ובכל ערוץ שיבחר בו הלקוח.

הצעדים, יסייעו ללקוחות בתהליך קבלת ההחלטה על נְטִילַת מַשְׁכַּנְתָּה ובביצועה.

המפקח על הבנקים, מסביר, כי הצעדים, יסייעו להתנהלותם הכלכלית של הלקוחות, יקלו עליהם לבצע סקר שוק לפני נטילת המשכנתה, ויגבירו את שליטתם על תנאי המשכנתה, לרבות על היכולת שלהם לעמוד בהתחייבויותיהם”.

“במסגרת הצעדים אותם נוקט בנק ישראל, מדובר בצעד נוסף ל’העברת הכוח ל-לקוח‘ ולראייתו במרכז אמר המפקח על הבנקים, מר אבידן שהוסיף וסיכם; “אני קורא במסגרת זו ללקוחות לממש את זכותם, לבצע את ההשוואה והבחינה בהתאם לכלים העומדים לרשותם ולהעצים את יכולת הניהול הפיננסי של משק הבית“.

לקוחות הבנקים, יוכלו להגיש בקשה לאישור עקרוני באופן מקוון ובטלפון, וכן לקבל את האישור העקרוני באופן מקוון.

יאיר אבידן, המפקח על הבנקים ב'בנק ישראל' | צילום: דוברות בנק ישראלי | צילום: ארכיון | עיבוד צילום ממחושב: שולי סונגו©
יאיר אבידן

הבנקים נדרשים בהתאם ל’רפורמה הצרכנית להגברת שקיפות המידע‘, להציג ללקוח אישור עקרוני (הצעת משכנתא) במבנה אחיד, בו יוצגו שלושה סלים אחידים שהוגדרו על ידי בנק ישראל, וסל נוסף, אשר יותאם לצרכי ומאפייני הלקוח לבקשתו.

מטרת הצגת הסלים האחידים היא לשפר את יכולת הלקוח לערוך השוואת עלויות בין הצעות המחיר השונות של הבנק, וכן מול הצעות מחיר אפשריות מבנקים אחרים.

בין המשתנים שיוצגו באישור העקרוני; הריבית הכוללת החזויה, סך כל הסכום הצפוי החזוי שישולם עד לסוף תקופת ההלוואה, סכום ההחזר החודשי הראשון וסכום ההחזר החודשי הגבוה ביותר הצפוי על פי התחזית.

נתונים אלה מביאים בחשבון את העמלות והתשלומים החודשיים הצפויים לאורך תקופת ההלוואה על בסיס התחזיות לשינויים במדד המחירים לצרכן ובשיעורי הריבית במשק, שמעודכנות ליום מתן האישור העקרוני.

תחזיות אלו, נועדו להמחיש תשלומים ושיעורי ריבית בעתיד. התחזיות נגזרות ממחירי אגרות החוב הממשלתיות הנסחרות בשוק ההון ומשקפות את הערכות הפעילים בשוק.

כיוון שמדובר בתחזיות שנגזרות משוק ההון, בהתאם למציאות הכלכלית בעת גיבושן, אפשר שהתשלומים ושיעורי הריבית שישולמו בפועל, יהיו שונים.

כל הבנקים מתבססים על אותן תחזיות, המפורסמות על ידי בנק ישראל, כדי שבסיס ההשוואה בין הצעות המחיר השונות של הבנקים, יהיה אחיד.

בנוסף, במסגרת צעדים אלו, נקבע שלקוחות הבנקים, יוכלו להגיש בקשה לאישור עקרוני באופן מקוון ובטלפון, וכן לקבל את האישור העקרוני באופן מקוון.

מטעם דוברות והסברה כלכלית | בנק ישראל נמסר לפורטל כאן ישראל | כאן נעים | אתר החדשות המקומיות של כל המדינה’ כי בנוסף, נקבע פרק הזמן בין הגשת הבקשה להלוואה לקבלת האישור העקרוני, והוא הוגבל ל-5 ימי עסקים (במקרים חריגים ל-7 ימי עסקים).

כמו כן, ההוראה מחייבת הנגשת מידע ללקוח באתרי הבנקים שיסייע לבחינת כדאיות הצעת משכנתה וביצוע מחזור של הלוואת משכנתה.

לצורך בחינת כדאיות הצעת מַשְׁכַּנְתָּה, יעמיד כל בנק באתר האינטרנט שלו, החל מתאריך 30.9.22 מחשבון סימולציה שיאפשר ביצוע סימולציות של תמהילים שונים של הלוואות בטווחי זמן שונים.

█ לצורך הנגשת הרפורמה לציבור גיבש בנק ישראל, שורת צעדי הסברה;

  1. קישור לאתר יעודי לרפורמת השקיפות במשכנתאות ובו כלל המידע הנחוץ לרבות סרטוני המחשה, חוברת הסברה, שאלות ותשובות, מילון מונחים ועוד.
  2. קישור לחוברת הסברה מקיפה המתארת את עיקרי הרפורמה וסוקרת את כל הליך לקיחת או מִיחְזוּר מַשְׁכַּנְתָּה. החוברת כוללת גם טיפים צרכניים והסברי מונחים.
  3. קמפיין דיגיטל ורדיו – הקמפיין, שיעלה במהלך החודש הקרוב כולל בין היתר, סרטוני הסבר לציבור, חוברת דיגיטלית ועוד.
  4. כנסים לציבור – הבנק, יקיים  סדרת כנסים לציבור בפלטפורמה דיגיטלית לאורך החודשים הקרובים. בשבועות הקרובים, יערוך הבנק, כנסי הסברה מקצועיים ליועצי המשכנתאות, ארגונים חברתיים ועוד גופים המהווים גורמי ידע לציבור נוטלי המשכנתאות.
  5. סרטוני הסבר – הסברים על הסלים, הצעדים הנדרשים, ומבנה טופס המַשְׁכַּנְתָּה החדש;

(כלל תוצרי הבנק רצ”ב לעיונכם ושימושכם. קרדיט: בנק ישראל)

למידע נוסף, ראו גם את ההודעה לעיתונות מיום 14.11.2.

0
0אודות הכותב

משה נעים

עורך אתר כאן ישראל ("כאן נעים") בלי מורא ובלי משוא פנים. עיתונאי מגיל 14. עובד כיום באינטרנט. בן 70, אב לעורך דין אלירן נעים. לר' אביב נעים ול-חלי כהן-נעים, סבא מאושר ל-7 נכדים; רפאל, דוד, אוריאן, מילה שרה, אריאל, עלמה ו-אביגיל. המוטו; "אילו לחיים הייתה מהדורה שנייה, הייתי מתקן בה את כל השגיאות...".

ארכיון כתבות ‘כאן ישראל’

ברכת ראש הממשלה נתניהו ליום העצמאות ה-75

הדלקת המשואות ופתיחת חגיגות יום העצמאות

דבר ראש הממשלה ביבי נתניהו

דילוג לתוכן