ארכיון כתבות ‘כאן ישראל’

חדשות כאן אשקלון כאן תל אביב-יפו מסחר | תעשייה נתיבות חדש צרכנות ראש העין

משרד הכלכלה: מאסר ע”ת, קנסות, לעסקים על הפקעות מחירי מזון

הפקעות מחירי מזון בסיסי בערים; נתיבות, אשקלון, ראש העין, תל אביב ורמת גן ◄בשנת 2021 בוצעו 2429 ביקורי פיקוח ונפתחו 275 תיקי אכיפה ; במחצית הראשונה של שנת 2022 בוצעו 2134 ביקורי פיקוח ונפתחו 274 תיקי אכיפה ◄ סמנכלית אכיפה, מסחר ומדידה במשרד הכלכלה והתעשייה, הגב' נאוה זקן; "המשרד, משקיע מאמצעים מוגברים מאוד על מנת להפחית את יוקר המחייה ולמנוע ניצול לרעה של צרכנים, באמצעות הפקעת מחירי מזון בסיסיים".
0
0
נאוה זקן סמנכלית אכיפה, מסחר ומדידה במשרד הכלכלה והתעשייה, ברקע: מטבעות של שקלים | עיבוד צילום: שולי סונגו©
נאוה זקן ברקע: מטבעות

משרד הכלכלה והתעשייה באמצעות הלשכה המשפטית, הגישו לבתי המשפט ברחבי הארץ כתבי אישום כנגד בעלי עסקים אשר מכרו לציבור במחירים מופקעים, מצרכי מזון בסיסיים שנמצאים תחת פיקוח מחירים וזאת בניגוד להוראות חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשנ”ו-1996.

■ רוצים עוד עדכונים? הצטרפו אל ’כאן ישראל | כאן נעים | אתר החדשות המקומיות הוותיק של כל המדינה’ ב’פייסבוק’ או ב’טוויטר’.

החוק, נועד להגן על ‘ציבור הצרכנים‘ ובעיקר על ‘השכבות החלשות‘ מפני ‘הפקעת מחירים אסורה‘ כאשר מכוחו של חוק זה, נקבעים מחירי מקסימום למצרכי מזון בפיקוח.

לעניין זה, התבטאו בעבר בתי משפט, כי ‘הפקעת מחירים הינה בבחינת גזלה מאנשים קשיי יום‘ הנדרשים ל’מוצרים בסיסיים‘ שכאלה ובכלל מהציבור.

באחריות כל העוסקים במכירת מוצרים הנתונים בפיקוח מחירים, הן במכירה לקמעונאי והן במכירה לצרכן, להתעדכן במחיר המרבי העדכני למוצרים וכן בעדכוני המחירים השוטפים המופיעים בחוק ולמנוע מצב שבו הצרכן משלם עבור מוצר יסוד יותר מהקבוע בחוק.

יצוין כי בשנת 2021 בוצעו 2429 ביקורי פיקוח ונפתחו 275 תיקי אכיפה; במחצית הראשונה של שנת 2022 בוצעו 2134 ביקורי פיקוח ונפתחו 274 תיקי אכיפה.

סמנכלית אכיפה, מסחר ומדידה במשרד הכלכלה והתעשייה, הגב’ נאוה זקן; “המשרד, משקיע מאמצעים מוגברים מאוד על מנת להפחית את יוקר המחייה ולמנוע ניצול לרעה של צרכנים, באמצעות הפקעת מחירי מזון בסיסיים.

לאכיפה השוטפת, נוספו לאחרונה שורה של מבצעים מיוחדים וממוקדים שנערכו ויערכו ברחבי הארץ, על מנת להביא להפסקת התופעה הפסולה של הפקעות מחירים.

במסגרת זו, יינתן דגש מיוחד להסרת ההפרות שהתגלו בביקורת וזאת לצד ביצוע אכיפה ממוקדת לגבי מפרים חוזרים וסדרתיים.

בית עסק שיימצא מפר את החוק ומפקיע מחירים, ייפתחו כנגדו בהליכים פליליים ובנוסף לכך, תבוצע בו ביקורות נוספות, כדי לוודא שההפקעות, תוקנו והוראות החוק נשמרות“.

█ משרד הכלכלה בעקבות ממצאים אלו, וכתוצאה ממאמצי האכיפה המוגברים של משרד הכלכלה והתעשייה;

בעקבות תלונה שהעביר אזרח על הפקעת מחירים בבית עסק לממכר מזון בעיר נתיבות, פתח משרד הכלכלה והתעשייה, באמצעות חוקרי מינהל אכיפה ומדידה, בחקירה מאומצת בבית העסק לבחינת תקינות המחירים המפוקחים, הנגבים מן הציבור.

מהביקורת שנערכה בבית העסק, עלה, כי נמכרו לציבור בהפקעה ניכרת, 5 מצרכי מזון בסיסיים, הנמצאים תחת פיקוח וזאת בשיעור מצרפי של 170% הפקעה לסך חמשת המצרכים וביניהם; חלב, גבינה, שמנת ועוד.

בעקבות כך, גזר בית המשפט על בעל העסק ששה חודשי מאסר על תנאי למשך שנתיים, קנס כספי בגובה של 10,000 ₪ והתחייבות כספית נוספת בסך של 25,000 ₪ למשך שלוש שנים להימנע מביצוע עבירות של הפקעת מחירים.

בעקבות ביקורת של מנהל האכיפה והמדידה שבמשרד הכלכלה והתעשייה לבדיקת מצרכי יסוד שבפיקוח, בבית העסק לממכר מזון בעיר אשקלון, הרשיע בית המשפט את בעל בית העסק במכירת מצרך ביצים שבפיקוח מעל המחיר הקובע וגזר עליו קנס עונשי בסך 6,000 .

כמו כן, חייב אותו לחתום על התחייבות בסך 20,000 ₪ למשך 3 שנים, שלא יעבור את אותה העבירה בה הורשע.

במסגרת הכרעת הדין, ביקש בית המשפט, לציין, כי; “הערך המוגן בעבירה זו הוא שמירה על הוגנות במסחר, שמירה על יציבות המחירים ברמת מחירים סבירה של מוצרי יסוד אשר מכוונת בעיקר להגנה על זכויות אדם בסיסיות ובפרט, להגן על האוכלוסייה החלשה“.

בעקבות תלונה של צרכן על הפקעת מחיר במצרך מזון שבפיקוח בבית עסק לממכר מזון בעיר ראש העין, בוצעה חקירה בנושא על ידי מנהל האכיפה והמדידה שבמשרד הכלכלה והתעשייה.

המתלונן, הלין, כי רכש תבנית ביצים של 12 יחידות גודל XL במחיר של 25 ₪ במקום 12.40 , מחיר הפיקוח (שיעור הפקעה המסתכם ב- 101%) וזאת בניגוד לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשנ”ו-1996 אשר נועד להגן על הצרכן ומכוחו נקבעים מחירי מקסימום למצרכי מזון בפיקוח.

בגין עבירה זו, הוטלו על בעל העסק, קנס עונשי בסך של 7,500 וכן התחייבות כספית נוספת למשך שנתיים בסך של 10,000 להימנע מביצוע עבירות על חוק זה.

בעקבות תלונה של צרכן על הפקעת מחיר במצרך מזון שבפיקוח על חלב בבית עסק לממכר מזון בעיר תל אביב, בוצעה ביקורת בבית העסק על ידי מנהל האכיפה והמדידה שבמשרד הכלכלה והתעשייה ונמצא, כי הופקעו  מצרכי יסוד המצויים תחת פיקוח מחיריםגבינה 5%, חלב, אשל, גיל, שמנת חמוצה.

הוגש כתב אישום נגד הבעלים של בית העסק, בגין הפקעת מספר מצרכי מזון, וזאת בניגוד לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים , תשנ”ו-1996.

ביולי 2022, לאחר הסדר טיעון בתיק, הרשיע בית המשפט את בעל בית העסק בעבירה של מכירת מצרכים בפיקוח מעל המחיר הקובע וגזר על בעל בית העסק – קנס עונשי בגובה של 24,000 ₪, וכן חייב אותו לחתום על התחייבות בסך 15,000 למשך 3 שנים שלא יעבור את אותה עבירה שבה הורשע, וכן קבע פיצוי למתלונן בסך 1500 ₪ בגין הפקעת מחיר אסורה.

בעקבות תלונה של צרכן על הפקעת מחיר במצרך מזון שבפיקוח, ביצים בבית עסק לממכר מזון בעיר רמת גן, בוצעה ביקורת בבית עסק זה על ידי מנהל האכיפה והמדידה שבמשרד הכלכלה והתעשייה, ונמצא,, כי הופקעו  מצרכי יסוד, המצויים תחת פיקוח מחירים; גבינה 5%, מלח, ביצים, אשל, גיל ושמנת חמוצה.

בעקבות מעשים אלו, הוגש כתב אישום נגד הבעלים של בית העסק בגין הפקעת מספר מצרכי מזון, וזאת בניגוד לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשנ”ו-1996.

ביולי 2022 לאחר הסדר טיעון בתיק, הרשיע בית המשפט את בעל בית העסק בעבירה של מכירת מצרכים בפיקוח מעל המחיר הקובע וגזר על בעל בית העסקקנס עונשי בגובה 17,000 , וכן חייב אותו לחתום על התחייבות

בסך 20,000 למשך 3 שנים שלא יעבור את אותה עבירה שבה הורשע .

במסגרת הכרעת הדין , בית המשפט, מבקש לציין, כי הפיקוח על המחירים נועד להגן על השכבות החלשות ולאפשר להם תזונה בסיסית.

0
0אודות הכותב

משה נעים

עורך אתר כאן ישראל ("כאן נעים") בלי מורא ובלי משוא פנים. עיתונאי מגיל 14. עובד כיום באינטרנט. בן 69, אב לעורך דין אלירן נעים. לר' אביב נעים ול-חלי כהן-נעים, סבא מאושר ל-5 נכדים; רפאל, אוריאן, מילה שרה, אריאל ו-עלמה. המוטו; "אילו לחיים הייתה מהדורה שנייה, הייתי מתקן בה את כל השגיאות...".

דילוג לתוכן