חקלאות ישראל עובדים | תעסוקה | כוח אדם

משרד החקלאות – עסקים בתחום החקלאות המוגדרים: ‘חיוניים’

הפרסום בא לאור שאלות אילו עסקים בתחום החקלאות נכללים תחת ההגדרה; "חיוניים", אי לכך ובהתאם, להלן רשימה רלוונטית לתחום החקלאות שהוכנסה לצו שירותים חיוניים על מנת להבטיח המשך ייצור ◄ על פי התקנות לשעת חירום שפורסמו ביום 22 במרס 2020 במקום עבודה לא ישהו בו זמנית יותר מ- 10 עובדים או 30 אחוזים ממצבת העובדים לפי הגבוה ביניהם ◄המגבלה על מספר העובדים לא תחול על מקום עבודה שתחום פעילותו מנוי בתוספת ובלבד שיצמצם ככל האפשר את מספר העובדים למספר הדרוש לצורך הבטחת פעילותו החיונית.
0
0
חקלאי עם עגבניות | עיבוד צילום ממחושב: שולי סונגו©
חקלאי עם עגבניות

המנהל הכללי של משרד החקלאות ופיתוח הכפר מר שלמה בן-אליהו והיועצת המשפטית הגב’ אפרת אביאני הודיעו בסוף השבוע שעבר (חמישי, 26 במרס 2020) כי משרד החקלאות, עדכן עסקים בתחום החקלאות הנכללים בהגדרה “חיוניים” אלה הם תקנות שעת חירום (הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות “נגיף קורונה החדש”) התש”ף, שנת 2020, תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות) (תיקון), התש”ף – 2020, הבהרות לציבור החקלאים והעוסקים בתחומי חקלאות ובעלי חיים, לרבות חיות מחמד, מיום עדכון ה-26.3.20.

■ רוצים עוד עדכונים? הצטרפו אל ’כאן ישראל | כאן נעים | אתר החדשות המקומיות הוותיק של כל המדינה’ ב’פייסבוק’ או ב’טוויטר’.

הפרסום בא לאור שאלות אילו עסקים בתחום החקלאות נכללים תחת ההגדרה; “חיוניים“, אי לכך ובהתאם, להלן רשימה רלוונטית לתחום החקלאות שהוכנסה ל’צו שירותים חיוניים‘ על מנת להבטיח המשך ייצור.

על פי התקנות לשעת חירום שפורסמו ביום 22 במרס 2020 במקום עבודה לא ישהו בו זמנית יותר מ- 10 עובדים או 30 אחוזים ממצבת העובדים לפי הגבוה ביניהם.

המגבלה על מספר העובדים לא תחול על מקום עבודה שתחום פעילותו מנוי בתוספת ובלבד שיצמצם ככל האפשר את מספר העובדים למספר הדרוש לצורך הבטחת פעילותו החיונית.

תחומי הפעילות שבאחריות משרד החקלאות ופיתוח הכפר, הנכללים בתוספת ושלא חלה עליהם מגבלת מספר העובדים הם אלה;

1) משקים חקלאיים בענפי החי והצומח, לרבות חומרי ריבוי;
2) קבלנים ונותני שירותי עיבוד למשקים חקלאיים, לרבות הדברה, האבקה, קטיף ואיסוף תוצרת חקלאית;
3) בתי אריזה ומפעלי עיבוד ראשוני של תוצרת חקלאית;
4) מפעלים ומרכזי מזון לבעלי חיים, מכוני תערובת, לרבות ייצור, שיווק ומכירה של מזון לבעלי חיים;
5) שירותי רפואה וטרינרית;
6) ייצור ושיווק תרופות וטרינריות, תרכיבים וערכות בדיקה לשימוש וטרינרי;
7) שירותי טיפול באירועי התפרצות של מחלות בעלי חיים ונגעים בצמחים;
8) שירותי פינוי וכילוי של פגרי בעלי חיים;
9) פינוי פסולת חקלאית;
10) שירותי ביקורת לתוצרת חקלאית, לרבות שירותי תיעוד ומעבדה;
11) מחלבות;
12) מכוני מיון לביצים;
13) תחנות מיון ואריזה של דגים;
14) משחטות, בתי מטבחיים, מפעלי עיבוד ופירוק בשר ודגים;

15) אספקה ותחזוקה של ציוד ומיכון חקלאי;
16) ייצור ושיווק דשנים וחומרי הדברה לחקלאות;
17) שירותי הובלה של תוצרת חקלאית ותשומות לחקלאות;
18) שירותי תחזוקה וציוד למבנים חקלאיים;
19) מתקן להחזקת בעלי חיים.

בנוסף, לא תחול מגבלת מספר העובדים במקום עבודה, על;

  1. ייצור, ייבוא, עיבוד, הובלה, אחסנה אספקה, חלוקה, אריזה, שיווק, הפצה, מכירה קמעונאית וסיטונאית של מזון – ובכלל זה פעילות השווקים הסיטונאים. יצוין כי השווקים הקמעונאיים הפתוחים – סגורים
    לפעילות.
  2. אספקת שירותים או מוצרים הנדרשים לצורך המשך פעילותם התקינה של כל תחומי הפעילות המפורטים בטבלה תוכל להמשך כסדרה, ובלבד שמספר העובדים יצומצם ככל האפשר למספר הדרוש לצורך הבטחת
    פעילותם החיונית.

יובהר, כי;

א. כל מקום עבודה שתחום פעילותו נכלל ברשימת תחומי הפעילות לעיל יכול להמשיך לפעול באופן מלא, ואין
צורך באישור פרטני ממשרד החקלאות או מכל גורם אחר לשם כך.
ב. אין צורך בקבלת היתרי מעבר או אישורים כלשהם לצורך הגעה למקום עבודה המפורט בטבלה לעיל,
ממשרד החקלאות או מכל גורם אחר.
ג. מקומות עבודה שלא נכללים ברשימה (לדוגמה, דייגים בעלי רישיון דיג מקצועי(, יכולים להמשיך לפעול תוך שמירה על מגבלת מספר העובדים) לא יותר מ- 10 עובדים או 30 אחוזים ממצבת העובדים לפי הגבוה ביניהם(.
ד. על פי הגדרות התקנות לשעת חירום – “עובד” – לרבות עצמאי, מתנדב, חייל, שוטר, סוהר, ומי שמועסק על ידי מעסיק ומי שנותן שירות למעסיק, בין אם מתקיימים עם המעסיק יחסי עבודה ובין אם לאו.
ה. האמור לעיל תקף בתקופת תוקפן של התקנות לשעת חירום בעניין הגבלת מספר העובדים במקום עבודה, 16.4.20 ליום ועד 22.3.20, מיום כלומר,

בתקופה שמיום 20.3.25 ועד ליום 20.3.30, חלות גם ההוראות הבאות;

ו. מותרת הובלה חומרי גלם, ציוד ואספקה לכל הפעילות החקלאית. כמו כן מותרת הגעה של כל נותני השירותים, לרבות שמירה ואבטחה, תחזוקה, שירותי מחשוב וכיוצא באלה, הנדרשים לצורך הפעלת מקומות העבודה המפורטים בטבלה.
ז. במקומות העבודה המותרים, יש להקפיד על מרחק של 2 מטרים בין אדם לאדם, ככל שניתן. במקומות עבודה בהם הדבר אינו אפשרי (לדוגמה, בחלק מקווי הייצור במשחטות, בתי מטבחיים, בתי אריזה, מחלבות) ניתן לעבוד במרחק של פחות מ-2 מטרים בין אדם לאדם.

ח. הגעה למקומות העבודה ו/או לבתי העסק שבטבלה לעיל, אפשרית ברכב פרטי רק אם יש עד שני אנשים ברכב, או בשירות הסעה הפועל לפי הנחיות משרד הבריאות המפורסמות באתר האינטרנט.
ט. שירות משלוחים מחנויות של מוצרים חקלאיים {לדוגמה, מחנויות פרחים} מותר במכירה בטלפון או באינטרנט, וכל עוד החנות פועלת כמחסן, ללא קבלת קהל.
י. חנויות לממכר מזון לבעלי חיים נכללות בהגדרת חנויות למכירת מזון ופעילותן מותרת, בהתאם להוראות החלות על חנויות למכירת מזון (מרחק בין הנוכחים במקום ומניעת צפיפות).
יא. רווחת בעלי חיים; כשם שמותרת יציאה מהבית לרכישת מזון, כך מותרת יציאה לצורך רכישת מזון לבעלי חיים; כשם שמותרת יציאה מהבית לרכישת תרופות ולקבלת שירות רפואי לאדם, כך מותרת יציאה מהבית לרכישת תרופות ולקבלת שירות רפואי לבעלי חיים, וכן לטיפול בבעלי חיים.

0
0אודות הכותב

משה נעים

עורך אתר כאן ישראל ("כאן נעים") בלי מורא ובלי משוא פנים. עיתונאי מגיל 14. עובד כיום באינטרנט. בן 70, אב לעורך דין אלירן נעים. לר' אביב נעים ול-חלי כהן-נעים, סבא מאושר ל-7 נכדים; רפאל, דוד, אוריאן, מילה שרה, אריאל, עלמה ו-אביגיל. המוטו; "אילו לחיים הייתה מהדורה שנייה, הייתי מתקן בה את כל השגיאות...".

ארכיון כתבות ‘כאן ישראל’

ברכת ראש הממשלה נתניהו ליום העצמאות ה-75

הדלקת המשואות ופתיחת חגיגות יום העצמאות

דבר ראש הממשלה ביבי נתניהו

דילוג לתוכן