חקלאות ישראל נדל"ן

משרד החקלאות ופיתוח הכפר מעדכן את המדיניות להקמת מבנים חקלאיים

דר' רותי פרום-אריכא, מנהלת הרשות לתכנון במשרד החקלאות, ברקע; חממה לגידולי קאנביס | צילום: עודד קרני | צילום רקע: Depositphotos | עיבוד צילום: שולי סונגו ©
דר' רותי פרום-אריכא
המטרה: פיתוח חקלאות מתקדמת ועדכון ההנחיות ביחס למבנים החקלאיים הנדרשים כיום, כדוגמת חממה לגידול קנביס רפואי, מבנים סגורים לגידול צמחי (indoors), מבנים ומערכות לגידול אצות ומבנה לכלביות ◄ דר' רותי פרום-אריכא, מנהלת הרשות לתכנון במשרד החקלאות ופיתוח הכפר; "המסמך הוכן ברשות לתכנון לאחר ניסיון מצטבר של חוות דעת למבנים חקלאיים שניתנו במשרד לאורך השנים ולאחר לימוד צורכי הבנייה לשירות חקלאות מתקדמת, וכל זאת בצד היכרות מעמיקה עם מדיניות התכנון הארצית והמחוזית".
0
0

“כחלק מיעדי משרד החקלאות ופיתוח הכפר, אנו רואים חשיבות עצומה במתן מענה ל’חקלאות מתקדמת ויצרנית’ תוך שמירת האיזון בין החקלאות והסביבה. המשרד, מעוניין לקדם ‘בנייה לשירות החקלאות’ באופן המיטבי, לצד שמירה על השטחים החקלאיים והפתוחים בישראל” – כך הצהירה דר’ רותי פרום-אריכא, מנהלת הרשות לתכנון במשרד החקלאות ופיתוח הכפר. 

■ רוצים עוד עדכונים? הצטרפו אל ’כאן ישראל כאן נעים | אתר החדשות המקומיות הוותיק של כל המדינה’ ב’פייסבוק’ או בטוויטר.

“המסמך, הוכן ברשות לתכנון לאחר ניסיון מצטבר של חוות דעת למבנים חקלאיים שניתנו במשרד לאורך השנים ולאחר לימוד צורכי הבנייה לשירות חקלאות מתקדמת וכל זאת בצד היכרות מעמיקה עם מדיניות התכנון הארצית והמחוזית.

בכך, משקף המסמך את מסגרת השיקולים המנחים את המשרד בקביעת מדיניותו ובקביעת המלצותיו בנושא”. הוסיפה מנהלת הרשות לתכנון במשרד החקלאות ופיתוח הכפר דר’ רותי פרום-אריכא.

מדיניות משרד החקלאות ופיתוח הכפר בנוגע ל’מבנים חקלאיים‘ נגזרת מהמדיניות הכוללת של המשרד בנוגע ל’פיתוח חקלאות בת קיימא בישראל‘ והיא פועל יוצא למימוש חזון המשרד לפיתוח חקלאות ישראל וביסוס ההתיישבות ואספקת מזון טרי ואיכותי לתושבי המדינה.

על פי מדיניות משרד החקלאות, יוגדר מבנה חקלאי, כמבנה המשמש לייצור חקלאי, בכל שלביו, והקמתו תתאפשר תוך איזון בין צורכי המשק החקלאי, מדיניות התכנון הארצית והמחוזית ובין צרכים סביבתיים ונופיים.

סוגיית המבנים החקלאיים, הינה סוגיה מורכבת לאור השאיפה לשמירה והגנה, ככל הניתן, על שטחים פתוחים ועל רקע הצורך לתת מענה לצרכי החקלאות ולעיתים להידרש להקמת מבנים בשטחים החקלאיים-הפתוחים, כחלק מתפעול נאות ויעיל של המשק החקלאי

מטרת מסמך מדיניות, הנחיות וקריטריונים לתכנון מבנים חקלאיים, הינה להציג את מדיניות משרד החקלאות ופיתוח הכפר (להלן: “המשרד“) לתכנון מבנים חקלאיים במרחב הכפרי והעירוני בישראל.

המסמך כולל התייחסות לצרכי הבניה בהתאם לפעילות החקלאית ולהיקפה, לנושאי מיקום ופריסת המבנים החקלאיים, למאפייניהם הפיסיים, לתרומתם לחקלאות והשפעותיהם על הסביבה.

המסמך, הוכן בעקבות ניסיון מצטבר בשימוש בנהלי עבודה של המשרד למתן חוות דעת למבנים חקלאיים ולעבודת נציגי המשרד במוסדות התכנון והבניה, לקחי דיונים בפורום התייעצות שוטף ובעקבות דיונים משפטיים בהם נדרש המשרד להציג את מדיניותו.

בימים אלה, מעדכן משרד החקלאות ופיתוח הכפר את מדיניות הקמת מבנים חקלאיים בהתאם לתמורות שחלו בנושא בשנים האחרונות.

העדכון, נערך במסגרת תפקידו של המשרד כגורם ממליץ בנושאי תכנון ובנייה, בפרט לעניין הענקת היתרי בנייה למבנים חקלאיים.

משרד החקלאות, מעוניין לקדם בנייה לשירות החקלאות באופן המיטבי, לצד שמירה על השטחים החקלאיים והפתוחים בישראל.

המסמך, המעודכן מגדיר את הממדים, המיקום וההיקף הרצוי של כל מבנה חקלאי בהתייחס לתועלת החקלאית ולהתאמת המבנה לדרישות תכנוניות וסביבתיות.

העיקרון המנחה במדיניות ביחס למיקום המבנים החקלאיים, הוא כי ניתן להקימם בשטחים בנויים או בצמידות דופן אליהם.

הקמת מבנים חקלאיים ב”שטחים פתוחים” תאושר רק בשל סיבות של ממשק בעייתי עם האוכלוסייה, סוגיות ווטרינריות, סוגיה קרקעית או סטטוטורית, או כאשר מיקומו המרוחק עלול לפגוע בייצור החקלאי.

בנוסף, מסמך המדיניות החדש, מגדיר קריטריונים לגודלם של מבנים חקלאיים ביחס לגידול החקלאי מבחינת היקף ויחס המרחקים הנדרשים ממבנים חקלאיים למבנים אחרים.

לכל מבנה חקלאי הותאם “כרטיס מבנה” המציג את המרכיבים המרכזיים בתכנון החקלאי, וקובע סטנדרטים בתכנון תכולתו, שימוש בו, ממדיו, עיצובו הנופי, התשתיות הנלוות ועוד.

לאור ההתפתחויות בשנים האחרונות נוספות כרטיסי מבנה חממה לגידול קנביס רפואי, מבנים סגורים לגידול צמחי (indoors), מבנים ומערכות לגידול אצות ומבנה לכלביות.

דר’ רותי פרום-אריכא, מנהלת הרשות לתכנון במשרד החקלאות ופיתוח הכפר; “כחלק מיעדי המשרד, אנו רואים חשיבות עצומה במתן מענה לחקלאות מתקדמת ויצרנית תוך שמירת האיזון בין החקלאות והסביבה.

המשרד, מעוניין לקדם בנייה לשירות החקלאות באופן המיטבי, לצד שמירה על השטחים החקלאיים והפתוחים בישראל.

המסמך הוכן ברשות לתכנון לאחר ניסיון מצטבר של חוות דעת למבנים חקלאיים שניתנו במשרד לאורך השנים ולאחר לימוד צורכי הבנייה לשירות חקלאות מתקדמת, וכל זאת בצד היכרות מעמיקה עם מדיניות התכנון הארצית והמחוזית.

בכך, משקף המסמך את מסגרת השיקולים המנחים את המשרד בקביעת מדיניותו ובקביעת המלצותיו בנושא”.

אלמסמך מדיניות, הנחיות וקריטריונים לתכנון מבנים חקלאיים.

0
0About the author

משה נעים

עורך אתר כאן ישראל ("כאן נעים") בלי מורא ובלי משוא פנים. עיתונאי מגיל 14. עובד כיום באינטרנט. בן 68, אב לעורך דין אלירן נעים. לר' אביב נעים ול-חלי נעים, סבא מאושר ל-5 נכדים; רפאל, אוריאן, מילה שרה, אריאל ו-עלמה. המוטו; "אילו לחיים הייתה מהדורה שנייה, הייתי מתקן בה את כל השגיאות...".

ארכיון כתבות ‘כאן ישראל’

דילוג לתוכן