בנקים חדשות כסף מדבר עסקים קטנים ובינוניים צרכנות

הפיקוח על הבנקים: התייעצות טיוטה של עדכון לכללי העמלות

לקוחות הבנקים משלמים עבור כל פעולת עוֹבֵר וָשָׁב באופן נפרד, על פי שיטת התשלום החדשה, הלקוח לא יידרש להצטרף למסלול באופן אקטיבי, אלא הבנק, יחשב עבור הלקוח מהי שיטת התשלום הזולה ביותר עבורו מדי חודש, בהתאם לפעולות העוֹבֵר וָשָׁב (פעולה על ידי פקיד ופעולה בערוץ ישיר) שבוצעו על ידו בפועל באותו חודש, והתשלום שיגבה ממנו יהיה בהתאם.
0
0
המפקח על הבנקים יאיר אבידן ברקע: זוג צעיר מתקשה בתשלום עמלות בנק על משקי בית ועסקים קטנים | צילום: Depositphotos | עיבוד צילום: שולי סונגו ©
יאיר אבידן, זוג המתקשה בתשלום עמלות

הפיקוח על הבנקים מפרסם היום (יום ראשון, י”א חשון, תשפ”ג) במסגרת רפורמה בעמלות משקי בית ועסקים קטנים להתייעצות ‘טיוטה של עדכון לכללי העמלות’. הפיקוח על הבנקים, מתכנן שורה של צעדים משמעותיים לטובת ציבור משקי הבית והעסקים הקטנים, במטרה לשפר את שיטת הגבייה ולאפשר ללקוחות רבים יותר ליהנות מתעריפים מוזלים.

 רוצים עוד עדכונים? הצטרפו ל’כאן ישראל | כאן נעים | אתר החדשות המקומיות של כל המדינה ב’פייסבוק’ או בטוויטר.

לדברי המפקח על הבנקים, מר אבידן; “הפיקוח על הבנקים פועל לקדם מספר צעדים משמעותיים בתחום עמלות המערכת הבנקאית, שמטרתם להקל על הציבור ולשפר את מנגנוני התשלום עבור שירותים בנקאיים בסיסיים, כך שיהיו מותאמים יותר לפעולות הלקוח בפועל ויביאו לתשלום הזול ביותר האפשרי עבור הלקוח.

במסגרת זו, אנו מקדמים שיטת חיוב חדשה עבור פעולות עוֹבֵר וָשָׁב (עוֹ”שׁ) לפיה בכל סבב חיוב, יגבה מן הלקוח המחיר המוזל ביותר האפשרי באופן אוטומטי, וכן מספר צעדים נוספים שיאפשרו ליותר עסקים קטנים ליהנות מתעריפון העמלות המוזל.

צעדים אלו, הוסיף המפקח על הבנקים, מר אבידן; הם חלק מסט צעדים יזומים שאנו מקדמים לטובת ציבור הלקוחות ואשר יעבירו אליהם את הכוח ויאפשרו להם לצרוך שירותים בנקאיים בסיסיים במחיר הוגן.

אני קורא ללקוחות לעשות שימוש בשלל האפשרויות העומדות לרשותם לטובת השוואה בין נותני השירותים הפיננסיים השונים, בין אם מבנקים ובין אם מגופים מפוקחים אחרים”.

עיקרי השינויים שמקודמים בתחום העמלות (הפירוט, יוצג בהמשך). במטרה להקל על כלל לקוחות המערכת הבנקאית ולשפר את מנגנון החיוב הקיים עבור פעולות עוש שוטפות, מקדם הפיקוח את הצעדים הבאים;

  1. עדכון שיטת החיוב בעמלות עו”ש (“מנגנון המסלול המיטבי”)

במטרה לסייע לעסקים קטנים, מקודמים בטיוטה שני צעדים משמעותיים חדשים:

  1. הרחבת קבוצת העסקים הקטנים שהתעריפון המוזל יחול עליהם
  2. שינוי ברירת המחדל בצירוף עסק קטן לתעריפון המוזל

במטרה ליצור אפשרויות נוספות עבור לקוחות עם פעילות בנקאית ענפה, מקודם הצעד הבא:

  1. עדכון מסלול מורחב פלוס

 להלן פירוט על כל אחד מהצעדים:

1.עדכון שיטת החיוב בעמלות עו”ש (“מנגנון המסלול המיטבי”)

על פי שיטת התשלום הקיימת היום, לקוחות הבנקים משלמים עבור כל פעולת עוֹבֵר וָשָׁב באופן נפרד, אלא אם בחרו להצטרף לאחד משירותי המסלולים הקיימים – מסלול בסיסי במחיר מפוקח של 10 ₪ בחודש או מסלול מורחב שמחירו שונה מבנק לבנק, ונע בין; 20-30 ₪.

על פי שיטת התשלום החדשה, הלקוח לא יידרש להצטרף למסלול באופן אקטיבי, אלא הבנק, יחשב עבור הלקוח מהי שיטת התשלום הזולה ביותר עבורו מדי חודש, בהתאם לפעולות העוֹבֵר וָשָׁב (פעולה על ידי פקיד ופעולה בערוץ ישיר) שבוצעו על ידו בפועל באותו חודש, והתשלום שיגבה ממנו יהיה בהתאם.

הרחבת קבוצת העסקים הקטנים שהתעריפון המוזל, יחול עליהם;

הגדרת “עסק קטן” הורחבה, מעסק שמחזור העסקים שלו הוא עד 5 מיליון ₪, לעסק שמחזור העסקים שלו עד 10 מיליון ₪. באופן זה עסקים רבים יותר, יוכלו ליהנות מתעריפון העמלות הקמעונאי המוזל.

שינוי ברירת המחדל בצירוף עסק קטן לתעריפון המוזל;

דוברות והסברה כלכלית | בנק ישראל מסרה באמצעות הגב’ לירון דהן לפורטל כאן ישראל | כאן נעים | אתר החדשות המקומיות של כל המדינה’ כי עד כה, עסק נדרש להעביר דוח שנתי לתאגיד בנקאי לצורך צירופו לתעריפון המוזל. בהתאם לטיוטת ההנחיות החדשה, שוּנתה ברירת המחדל.

כל התאגידים, יוגדרו כ”עסק קטן“, והתאגיד הבנקאי, יהיה רשאי לבקש דוח שנתי במקרים בהם יש לו יסוד סביר להניח, כי מחזור העסקים של התאגיד, עולה על 10 מיליון ₪.

על מנת למנוע ניצול לרעה של ההטבה, נקבע, כי במקרים בהם דרישת התאגיד הבנקאי למסירת דוח שנתי לא נענתה תוך 90 ימים, ניתן יהיה לסווג את העסק כ”עסק גדול“.

עדכון מסלול מורחב פלוס;

מסלול זה, נותר כמסלול שלקוח, יכול לבחור להצטרף אליו באופן וולונטרי, ולא נכלל בחישוב שתואר לעיל.

מסלול זה, מיועד ללקוחות שמקיימים פעילות בנקאית ענפה ומעוניינים במסלול אשר נותן להם ערך נוסף, מעבר לשירותים הבסיסיים (פעולה בערוץ ישיר ופעולה באמצעות פקיד).

כיום כולל מסלול זה את כמות פעולות ה עוֹבֵר וָשָׁב הנכללות במסלול המורחב וכן שירותים נוספים לבחירת התאגיד הבנקאי.

בהתאם לטיוטת העדכון, מסלול זה, יורחב, כך שכמות פעולות הפקיד והישיר שנכללות בו יהיו ללא הגבלה וזאת במטרה לייחד אותו משני המסלולים האחרים, כך שיהווה מוצר ייחודי ותחרותי.

נציין, כי על מחירי פעולות ה עוֹבֵר וָשָׁב ומחירי המסלולים, ובכלל זה מסלול מורחב פלוס, הוטל לאחרונה פיקוח, כך שלא ניתן יהיה להעלות את מחירם ללא אישור הפיקוח על הבנקים..

 פְּישִׁיטַת התשלום החדשה;

הלקוח לא יידרש להצטרף למסלול באופן אקטיבי, אלא הבנק, יחשב עבור הלקוח מהי שיטת התשלום הזולה ביותר עבורו מדי חודש, בהתאם לפעולות העוש (פעולה על ידי פקיד ופעולה בערוץ ישיר) שבוצעו על ידו בפועל באותו חודש, והתשלום שיגבה ממנוי היה בהתאם.

באתר בנק ישראל מפורסם מחשבון העמלות בו ניתן לעשות סימולציות לתרחישים שונים. התוצאה הזולה ביותר בכל תרחיש היא הסכום שישלם הלקוח לאחר עדכון השיטה.

0
0אודות הכותב

משה נעים

עורך אתר כאן ישראל ("כאן נעים") בלי מורא ובלי משוא פנים. עיתונאי מגיל 14. עובד כיום באינטרנט. בן 70, אב לעורך דין אלירן נעים. לר' אביב נעים ול-חלי כהן-נעים, סבא מאושר ל-7 נכדים; רפאל, דוד, אוריאן, מילה שרה, אריאל, עלמה ו-אביגיל. המוטו; "אילו לחיים הייתה מהדורה שנייה, הייתי מתקן בה את כל השגיאות...".

ארכיון כתבות ‘כאן ישראל’

ברכת ראש הממשלה נתניהו ליום העצמאות ה-75

הדלקת המשואות ופתיחת חגיגות יום העצמאות

דבר ראש הממשלה ביבי נתניהו

דילוג לתוכן