מבזקים חדשות ‘כאן ישראל’ סביבה | אקולוגיה תחבורה ציבורית

המשרד להגנת הסביבה: אושר העיצום בכ-136 אלף ₪ על “קווים”

כב' השופט עוזי פוגלמן, מבית המשפט העליון ברקע: אוטובוס חברת 'קווים תחבורה ציבורית' | צילום: הרשות השופטת וויקיפדיה | עיבוד ממחושב: שולי סונגו©
כב' השופט עוזי פוגלמן
בית המשפט העליון, קבע; המשרד להגנת הסביבה, ביסס את החלטתו להטלת עיצום על תשתית עובדתית מלאה ורלוונטית שהצטברה במשך מספר חודשים וכי השיקולים שמנה בית המשפט המחוזי לביסוס החלטתו אינם מוליכים למסקנה, כי החלטת הממונה חורגת ממתחם הסבירות ◄ השרה להגנת הסביבה, גמליאל: "בית המשפט העליון, נתן גיבוי לחקיקה הסביבתית. חוק אוויר נקי נועד למנוע סיכון פוטנציאלי של זיהום אוויר, ולהבטיח את איכות האוויר לכלל הציבור".
כב' השופט עוזי פוגלמן, מבית המשפט העליון ברקע: אוטובוס חברת 'קווים תחבורה ציבורית' | צילום: הרשות השופטת וויקיפדיה | עיבוד ממחושב: שולי סונגו©
כב’ השופט עוזי פוגלמן

העיצום בגובה של 135.9 אלף שקלים, אשר הוטל על חברת ‘קווים תחבורה ציבורית’ בגין אי פרסום של דוח שנתי לציבור, המכיל את נתוני זיהום האוויר של האוטובוסים בחברה, אושר באחרונה על ידי בית המשפט העליון,

■ רוצים עוד עדכונים? הצטרפו אל ’כאן ישראל כאן נעים | אתר החדשות המקומיות הוותיק של כל המדינה’ ב’פייסבוק’ או בטוויטר.

בית המשפט, הורה על תשלום העיצום וביטול ההוצאות שהוּטלו לחובת המשרד להגנת הסביבה, וקבע, כי חברת קווים תחבורה ציבורית, תישא בהוצאות העתירה, בסך 25 אלף שקל.

יובהר, כי ‘עיצום כספי’ נחשב עונש כספי המוטל על ידי רשוּת מנהלית זאת ללא שימוש ב‘הליך הפלילי’. בעוד העיצום הכספי, משמש מעין “כלי מרוכך” יותר לכְּפִיָּת ציוּת לרגולטור, מאשר ה’קנס‘ המהווה חלק מה‘הליך הפלילי’.

בעקבות העיצום הכספי שהטיל המשרד להגנת הסביבה על חברת קווים, היא הגישה אל בית המשפט המחוזי עתירה מנהלית בבקשה לבטל את העיצום הכספי.

בית המשפט המחוזי, קבע, כי יש לבטל את העיצום הכספי באופן חלקי, והותיר על כנו רק את העיצום כספי שהטיל המשרד על החברה על אי טיפול בתלונות ציבור שהתקבלו על פליטת עשן, הנראה לעין יוצא מאוטובוסי החברה.

קווים – תחבורה ציבורית בעירבון מוגבל היא חברה המפעילה שירותי תחבורה ציבורית בישראל. החברה, הוקמה בשנת 2000 בעקבות החלטת ‘משרד התחבורה’ להפסיק את הדואופול של חברות “אגד” ו”דן” בהפעלת שירותי תחבורה ציבורית.

חברת “קווים” הוקמה על ידי חברת מאיר חברה למכוניות ומשאיות בעירבון מוגבל וחברת הורן את ליבוביץ בעירבון מוגבל.

בעקבות העיצום הכספי שהטיל המשרד להגנת הסביבה על חברת קווים, היא הגישה לביהמ”ש המחוזי עתירה מנהלית בבקשה לבטל את העיצום הכספי.

בית המשפט המחוזי קבע, כי יש לבטל את העיצום הכספי באופן חלקי, והותיר על כנו רק את העיצום הכספי שהטיל המשרד על החברה על אי טיפול בתלונות ציבור שהתקבלו על פליטת עשן, הנראה לעין מאוטובוסי החברה.

השרה להגנת הסביבה; “בית המשפט העליון, נתן גיבוי לחקיקה הסביבתית. ‘חוק אוויר נקי‘ נועד למנוע סיכון פוטנציאלי של זיהום אוויר ולהבטיח את איכות האוויר לכלל הציבור”.

מטעם דוברות המשרד להגנת הסביבה, נמסר לאתר כאן ישראל כאן נעים | אתר החדשות המקומיות הוותיק של כל המדינה’ כי המשרד להגנת הסביבה, באמצעות מחלקת בגצים בפרקליטות המדינה, הגיש ערעור על קביעה זו ועל נימוקיה לבית המשפט העליון.

כב’ השופט עוזי פוגלמן, אשר דן בעתירה יחד עם כב’ השופטת יעל וילנר וכב’ השופט אלכס שטיין, חלק על קביעתו של בית המשפט המחוזי וקיבל את ערעור המשרד להגנת הסביבה.

בית המשפט העליון, קבע, כי המשרד להגנת הסביבה ביסס את החלטתו להטלת עיצום על תשתית עובדתית מלאה ורלוונטית שהצטברה במשך מספר חודשים, וכי השיקולים שמנה בית המשפט המחוזי לביסוס החלטתו אינם מוליכים למסקנה, כי החלטת הממונה חורגת ממתחם הסבירות.

עוד קבע, בית המשפט העליון, כי אין לקבל את הטענה, שמדובר בהפרה “טכנית”, וכי פרסום דוח באתר האינטרנט של החברה מגשים תכליות נוספות ובהן הפיקוח הציבורי על עבודת הרגולטור.

לוגו של חברת 'קווים תחבורה ציבורית' | עיבוד ממחושב: שולי סונגו©עוד נקבע, כי חובת הפרסום והנגשת המידע הסביבתי הם חלק משמעותי וחשוב ברגולציה הסביבתית, והבאת הנתונים לידיעת הציבור מאפשרת לקיים ביקורת ציבורית אפקטיבית ולשמש בהפעלת לחץ על מזהמים לפעול באופן שעולה בקנה אחד עם ערכים סביבתיים.

מרגע שמצא הממונה, כי הוּפרו ההוראות, והוחלט, כי מוצדק להטיל עיצום כספי על החברה בגין הפרה זו, שיקול הדעת בדבר גובה העיצום הוא מוגבל, ואין מקום לקבוע, כי שיעורו של העיצום היה צריך להניא את הממונה מההחלטה להטיל עיצום כספי.

לאור נימוקים אלה, נקבע, כי; “החלטת הממונה להטיל עיצום כספי על המשיבה… מצויה במתחם הסבירוּת, ולא קמה עילה להתערב בה. הפרת חובת הפרסום הקבועה בהוראות החברה, אינה הפרה טכנית ואין מקום להקל בה ראש.

הבאת המידע הסביבתי לידיעת הציבור היא נדבך מרכזי ברגולציה הסביבתית הקיימת והיא נועדה לקידום תכליותיו של חוק אוויר נקי. החלטת הממונה במקרה דנן, התקבלה בהתאם לסמכותו בחוק ובהתאם לסכום העיצום שנקבע בגדרו”.

השרה להגנת הסביבה, הגב’ גילה גמליאל, הגיבה על ההחלטה ואמרה; “בית המשפט העליון, נתן גיבוי לחקיקה הסביבתית. ‘חוק אוויר נקי‘ נועד למנוע סיכון פוטנציאלי של זיהום אוויר, ולהבטיח את איכות האוויר לכלל הציבור”.

About the author

משה נעים

עורך אתר כאן ישראל ("כאן נעים") בלי מורא ובלי משוא פנים. עיתונאי מגיל 14. עובד כיום באינטרנט. בן 68, אב לעורך דין אלירן נעים. לר' אביב נעים ול-חלי נעים, סבא מאושר ל-4 נכדות ונכד; רפאל, אוריאן, מילה שרה, אריאל ו-עלמה. המוטו; "אילו לחיים הייתה מהדורה שנייה, הייתי מתקן בה את כל השגיאות...".

ארכיון כתבות ‘כאן ישראל’

דילוג לתוכן