חדשות כאן ישראל מאזני הצדק

הכונס הרשמי פתיחת הליכי פשיטת רגל ב-ירידה, פירוק חברות ב-עלייה

סיגל יעקבי, עורכת דין האפוטרופסה הכללית והכונסת הרשמית | דוח סיכום פעילותו של האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי לשנת 2018 | עיבוד צילום: שולי סונגו ©
סיגל יעקבי
כך מדווח האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי בדין וחשבון של סיכום פעילותו לשנת 2018; ירידה במספר הבקשות לפתיחת הליכי פשיטת רגל, עלייה במספר הבקשות לפירוק חברות ◄בשנת 2018, עמד מספר האנשים שמונה להם אפוטרופוס היה 60,813, זאת לעומת 57,241 בשנת 2017 ◄ הישגים במאבק בפשיעה באמצעות קרן החילוט: כ-52 מיליון שקל חולטו מכוח יישום החוק לאיסור הלבנת הון ומימון טרור ◄הישגים במאבק בפשיעה באמצעות קרן החילוט: כ-52 מיליון שקל חולטו מכוח יישום החוק לאיסור הלבנת הון ומימון טרור.
0
0
סיגל יעקבי, עורכת דין האפוטרופסה הכללית והכונסת הרשמית | דוח סיכום פעילותו של האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי לשנת 2018 | עיבוד צילום: שולי סונגו ©
סיגל יעקבי

האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי במשרד המשפטים מפרסם הבוקר (יום ראשון, כ”ה תמוז, ה’תשע”ט) את דין וחשבון האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי – סיכום פעילותו לשנת 2018. הדוח, כולל סקירה כללית של הפעילות במכלולים השונים – האפוטרופוס הכללי, הכונס הרשמי והרשם לענייני ירושה והוא כולל נתונים רבים על היקפי הפעילות בתחומים אלו במדינת ישראל.

■ רוצים עוד עדכונים? הצטרפו ל’כאן ישראל | כאן נעים | אתר החדשות המקומיות של כל המדינה’ ב’פייסבוק’ או בטוויטר.

להלן עיקרי הדין וחשבון האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמיבתחום פשיטות הרגל וכינוס נכסים, עולה, כי בנושאים הבאים; 

  • פירוק החברות, במהלך שנת 2018, הוגשו 1,207 בקשות פירוק, עלייה של 2.3% במספר בקשות הפירוק לעומת שנת 2017.
  • פתיחת הליכי פשיטת רגל – בשנת 2018, הוגשו 19,854 בקשות לפתיחת הליכי פשיטת רגל (צווי כינוס), מדובר בירידה של כ-6.5% במספר הבקשות לצו כינוס לעומת שנת 2017, בה הוגשו 21,231 בקשות.
  • צווי כינוס (פתיחת הליך פשיטת רגל) – במהלך שנת 2018, ניתנו על ידי בתי המשפט ברחבי הארץ 19,538 צווי כינוס, נתון המציין ירידה של כ-2% לעומת שנת 2017. בראייה רב-שנתית קיימת מגמת גידול בצווי הכינוס בשיעור של 32.5% בפרק זמן של שלוש שנים (14,756 צווי כינוס בשנת 2015).
  • צווי הפטר – במהלך שנת 2018, ניתנו על ידי בתי משפט 7,325 צווי הפטר, בהשוואה ל-7,620 צווי הפטר שניתנו בשנת 2017 ול-6,587 צווי הפטר שניתנו בשנת 2016. נתון זה, מהווה ירידה של כ-4% במספר צווי ההפטר לעומת שנת 2017.

בקשות לצו כינוס שהוגשו בשנים 2017

מעבר לשירותים מקוונים; בשנת 2018, הורחב השימוש בהגשת תביעות חוב באופן מקוון, וכ-98% מכלל תביעות החוב הוגשו באופן מקוון. (כ- 179,575 תביעות חוב מקוונות).

היקף התביעות שהוגשו לכונס הרשמי בתביעות חוב עומד על סך של 38,331,456,481.58. מתוך הסכום, הנזכר לעיל, סך של 30,621,562,555, הוגשו בהליכי פשיטת רגל, וסך של 7,709,893,925, הוגשו בהליכי פירוק חברות.

מכלול האפוטרופוס הכללי;

אפוטרופוס הכללי מנהל כספים עזובים עבור הזכאים להם בהיקף של 1.931 מיליארד ₪. נכון ליום 31.12.18, היו בניהול האפוטרופוס הכללי מספר של 16,085 תיקי ניהול רכוש פעילים, מתוכם 11,340 תיקי כספים ו- 4,745 תיקי נדלן, הכוללים 862 דירות ובתי עסק.

דוברת היחידות המקצועיות באגף דוברות הסברה ותקשורת של משרד המשפטים, הגב’ כרמית אורפז-ימין, מסרה ל’כאן ישראל | כאן נעים | אתר החדשות המקומיות של כל המדינה’ ב’פייסבוקכי בשנת 2018, השיב האפוטרופוס הכללי לזכאים או ליורשים 122 נכסי מקרקעין וכספים בשווי כ-27.9 מיליון ₪.

בתחום החילוט – יחידת החילוט, הוקמה באפוטרופוס הכללי על רקע המאבק המתגבר ב-פשיעה הכלכלית וב-הון השחור והצורך בהקמת מנגנוני ניהול אפקטיביים לרכוש התפוס.

בשנת 2018, נפתחו ביחידת החילוט מספר של 1,412 תיקי חילוט, בהשוואה ל- 2,293 תיקי חילוט, בשנת 2017תיקי חילוט, כוללים; נדלן, כספים ומיטלטלין בחילוט זמני או קבוע; בשנת 2018;

  • התקבולים ב’קרנות החילוט‘ מכוח החוק לאיסור הלבנת הון, הסתכמו בסך של 51,912,761 ₪.
  • התקבולים מכוח ‘פקודת הסמים המסוכנים’ הסתכמו בסך של 14,905,432 ₪.
  • התקבולים מכוח ‘חוק המאבק בטרור‘ המנוהלים על ידי יחידת החילוט, עבור אוצר המדינה, הסתכמו בשנת 2018 בסך של 811,597 ₪.
  • התקבולים מ-עיזבונות ותרומות; בשנת 2018, התקבלו באפוטרופוס הכללי עיזבונות ותרומות לטובת מדינת ישראל בסך כולל של כ-74 מיליון .

תחום מערך הפיקוח על אפוטרופוסים ומנהלי עיזבון;

קבלת החלטות נתמכת; בשנת 2018, נמשכה פעילותו של האפוטרופוס הכללי לפיתוח המנגנון של “קבלת החלטות נתמכת“, המאפשר לאדם המסוגל לקבל החלטות, אך מתקשה בכך, לעשות כן באמצעות סיוע של תומך בקבלת החלטות.

ההסדר, תפס תאוצה ועד לכתיבת שורות אלו, הוכשרו כ-40 תומכי החלטות בהדרכות שהתקיימו בכל רחבי הארץ.

שר המשפטים, חבר כנסת אמיר אוחנה | דוח סיכום פעילותו של האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי לשנת 2018 | עיבוד צילום: שולי סונגו ©
שר אמיר אוחנה

ייפוי כח מתמשך; תחום חדש זה, המהווה חלופה לאפוטרופסות, צבר תאוצה גדולה והפעילות במסגרתו בשנת 2018, הורחבה.

בשנת 2018 אושרו 5,446 ייפויי כוח מתמשכים, והתקיימו 10 הכשרות ברחבי הארץ במהלכן הוכשרו 3,598 עורכי דין. עד כה הוסמכו על ידי האפוטרופוס הכללי למעלה מ-7,000 עו”ד הוסמכו לעריכת ייפויי כוח מתמשך.

מינוי אפוטרופסים: היקף תיקי הפיקוח על אפוטרופסים ו‘מנהלי עיזבון’ גדל גם בשנת 2018, בין היתר כתוצאה מגידול טבעי, מהזדקנות האוכלוסייה ומעלייה בתחולת החיים. בהתאם, גם היקף הבקשות בענייני אפוטרופסות ובענייני עיזבונות המוגשות לבית המשפט.

בשנת 2018, עמד מספר האנשים שמונה להם אפוטרופוס היה 60,813, זאת לעומת 57,241 בשנת 2017.

במכלול הרשם לענייני ירושה;

שנת 2018, התאפיינה בהמשך מגמת העלייה בהיקף הפעילות והמשך הליכי התייעלות של יחידות ‘הרשם לענייני ירושה’ במחוזות השונים; במהלך השנה, הוגשו אל הרשמים לענייני ירושה ברחבי הארץ 42,122 בקשות שונות, זאת בהשוואה לשנת 2017 שבה הוגשו 41,535 בקשות.

במהלך שנת 2018 לרשם לענייני ירושה באפוטרופוס הכללי, הוגשו 29,620 בקשות מקוונות לצווים, וזאת בהשוואה ל-27,913 בקשות מקוונות שהוגשו בשנת 2017 ול-26,162 בקשות מקוונות שהוגשו בשנת 2016.

מספר צווי הפטר שניתנו בשנים 2016-2018

בחודש ספטמבר 2018, חנך האפוטרופוס הכללי שירות של צווי ירושה דיגיטליים.

בדואל נשלחים ללקוח צווי הירושה וקיום הצוואה, מיד עם חתימתם.

כמו כן, חתימת הצווים הדיגיטליים מאפשרת ליורשים לבצע פעולות רישום הורשה בגופים השונים (כגון; “טאבו”, משרד התחבורה, רשות מקרקעי ישראל, בנקים וגופים פיננסיים) מבלי להמציא את הצווים שכן, הם מועברים בממשק מקוון על ידי האפוטרופוס הכללי.

שר המשפטים; “דין וחשבון האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי לשנת 2018, מציג את המשך מגמת השיפור לאזרח בשירותי האגף”

שר המשפטים, חבר כנסת אמיר אוחנה; “דין וחשבון האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי לשנת 2018, מציג את המשך מגמת השיפור לאזרח בשירותי האגף והעברת תחומים רבים לשירותים מקוונים, קידמה המביאה להתייעלות ולהנגשת שירותי המשרד.

מדובר במהלכים חשובים המקלים על האזרח ומונעים זיופים. הדוח, מציג גם את העבודה המשמעותית של הצוות הבין-משרדי לתחום האפוטרופסות וחלופות לתמיכה והגנה על בגירים.

אמי פלמור מנכלית משרד המשפטים, היוצאת | דוח סיכום פעילותו של האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי לשנת 2018 | עיבוד צילום: שולי סונגו ©
אמי פלמור

אני מודה לאפוטרופסה הכללית והכונסת הרשמית, עורכת דין סיגל יעקבי, על הובלת הארגון ולכל עובדי האגף על העשייה היומיומית והעמידה באתגרים באופן יוצא דופן”.

מנכלית משרד המשפטים, היוצאת עורכת דין אמי פלמור, התייחסה אף היא לדוח האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי לשנת 2018; “האגף הזה, נמצא בחוד החנית החברתי של משרד המשפטים ומעניק שירותים שונים לכלל הציבור בישראל ובפרט לאוכלוסיות מוחלשות.

המהפכה שהאגף מקדם בהטמעת מנגנון משפטי לייפוי כוח מתמשך במסגרת ‘תיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית’ לצד שיפור תפיסת המינוי ופיקוח על אפוטרופוסים והיערכות ליישום מיטבי של חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, הם; דוגמאות בולטות לעשייה המשמעותית של האגף בתחומים הנוגעים לכל אחד ואת מאזרחי המדינה”.

האפוטרופסה הכללית והכונסת הרשמית במשרד המשפטים עורכת דין סיגל יעקבי; “האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי היה שותף להובלת תיקוני חקיקה חברתיים רבים בשנים האחרונות שנותנים את אותותיהם הלכה למעשה בשטח בין השאר בהנגשת זכויות לאוכלוסיות מוחלשות.

מהפכת החלופות לאפוטרופסות מאפשרות כיום לכל אדם לקבוע את ההסדרים שיחולו לגביו כאשר לא יהיה מסוגל לדאוג לענייניו.

כמו כן, במהלך שנת 2018, המשיך האגף בהערכות ליישום חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, העתידה לחולל מהפכה של ממש בתחום ניהול הליכי חדלות פירעון (פשיטת רגל) של יחידים.

השינויים הרבים באגף האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי, מובלים על ידי עובדים ומנהלים מצוינים שתודתי, נתונה להם”.

אל דוח שנתי האפוטרופוס הכללי – יולי 2019

0
0ארכיון כתבות ‘כאן ישראל’

דילוג לתוכן