בנקאות כסף מדבר מלחמת חרבות ברזל

בנק ישראל: מלחמת חרבות ברזל, מחייבת אחריות רבה בניהול התקציב

מפרוץ מלחמת חרבות ברזל, עלתה פרמיית הסיכון של ישראל, באה לידי ביטוי בעליית מרווח התשואות מנגד אגרות חוב אמריקאיות מקבילות ובעליית מחירי ה-CDS. השווקים הפיננסיים בישראל, מאופיינים בתקופה הנוכחית בתנודתיות רבה ו-3 חברות הדירוג, הודיעו על בחינה של האפשרות להוריד דירוג האשראי של ישראל. ההסתברות להתרחבות המלחמה, אינה זניחה, והתרחבות כזאת - תפגע עוד יותר בפעילות ותדרוש משאבים תקציביים נוספים.
0
0
ד"ר עדי ברנדר מנהל חטיבת המחקר בבנק ישראל, רקע: כוחות הנדסה ברצועת עזה צילום: דובר צהל, בנק ישראל, צילום אייל טואג | עיבוד: Photolab | עיבוד צילום: שולי סונגו ©
ד”ר עדי ברנדר

“תמונת המצב הביטחונית, מחייבת אחריות רבה בניהול מדיניות התקציב של הממשלה, כדי לבסס את ‘אֵמוּן השְׁוָוקִים‘ הבוחנים את ההתפתחויות במשק ובכללם התקציב” – כך קובע, מנהל חטיבת המחקר ב-בנק ישראל, ד”ר עדי ברנדר, על רקע התפתחות מצב הלחימה ב’מלחמת חרבות ברזל’ וההשלכות הכלכליות המהותיות שנלוות למצב זה.

רוצים עוד עדכונים? הצטרפו אל ’כאן ישראל | כאן נעים | אתר החדשות המקומיות הוותיק של כל המדינה’ ב’פייסבוק’ או ב’טוויטר’.

חטיבת המחקר ב‘בנק ישראל‘ ערכה מעקב הדוּק אחר האירועים השונים וגיבשה תמונת מצב והמלצות מדיניות, תוך קיום קשר מקצועי שוטף עם משרדי הממשלה הרלוונטיים.

על כן, לדברי מנהל חטיבת המחקר ב-בנק ישראל, ד”ר ברנדר; “יש לאזן בין ההכרח להקצות תקציבים גדולים להתמודדות עם המצב הביטחוני לבין ההכרח לשדר ‘אחריות פיסקאלית‘.

אמצעי חשוב להבטיח איזון זה, הוא שינוי מתחייב בסדרי העדיפויות בתקציב, תוך הימנעות מהוצאות מתוכננות שאינן הכרחיות”.

עיקרי התובנות הפיסקליות העדכניות, והמלצות למדיניות בנוגע להתאמות בתקציב 2023;

רקע;

  • ישראל נכנסה למלחמה במצב פיסקלי איתן; יחס החוב לתוצר ירד במהרה לאחר הקורונה מ-71 ל-60 אחוזי תוצר, בזכות הצמיחה הגבוהה וגידול מהיר ב-הכנסות המדינה.
  • התקציב שאושר בתחילת שנת 2023, אפשר את המשך הפחתת יחס החוב הציבורי לתוצר. הגורמים שהובילו לעליה המהירה של המסים, התפוגגו במהלך 2023 והובילו ל”התכווצות ההכנסות” ביחס לתוצר לרמה דומה לזו ששררה ערב “משבר הקורונה“.

מנגד, מסגרת התקציב השמרנית שאושרה בתחילת 2023, הייתה נמוכה במונחי תוצר ביחס להוצאות ערב הקורונה, כך ש’הגרעון התקציבי‘ בשנים; 20232024, היה צפוי להסתכם בשיעור נמוך של פחות מ-2 אחוזי תוצר.

גם הסכמי השכר הרב-שנתיים המתונים שנחתמו במגזר הציבורי, תרמו ל’עמידות הפיסקלית‘.

  • למלחמה שנפתחה במתקפה הרצחנית של החמאס ב-7 באוקטובר 2023, יש “היבט פיסקלי” לא מבוטל.

היא כבר הובילה לגידול משמעותי ב-הוצאות הביטחון, והיא מצריכה סיוע לתושבים המפוּנים ולמשפחות הנפגעים והנעדרים, עיבוי של מערכי החירום וההצלה, וחיזוק של מערך השירותים הציבוריים על מנת לתת מענה לכלל האוכלוסייה.

במקביל, ההכנסות ממסים צפויות לקטון בשל ההשפעות השליליות של המלחמה על הפעילות הכלכלית.

בנוסף לפעילות הישירה של הממשלה, נדרש סיוע למגזר העסקי, שיתמוך ביכולת של עסקים.

בעיקר עסקים קטנים ובינוניים שהיקף פעילותם נפגע – לעמוד בהוצאות, לצלוח את התקופה הנוכחית ולחזור לפעול במהירות כשהנסיבות הביטחוניות יאפשרו זאת.

נדרש גם סיוע לעובדים שמעסיקיהם צמצמו את פעילותם, וזה ניתן באמצעות הגמשת מנגנון החל”ת ותנאי הזכאות לדמי אבטלה.

  • המשק, נבחן על ידי השווקים לא רק בהסתכלות לטווח הקצר, אלא גם לטווח הבינוני והארוך.

ההשלכות הפיסקליות של המלחמה צפויות ללוות אותנו גם בטווח הבינוני. מצד אחד, הוצאות הלחימה וחידוש המלאים של הצבא יסתיימו, וההוצאות האזרחיות, יתעדכנו בהדרגה עם התאוששות המשק וסיום השיקום המאסיבי של היישובים שנהרסו וסיוע החירום לתושביהם.

מצד שני, סביר מאוד שהוצאות הממשלה, יגדלו בשל עלייה פרמננטית בהוצאות הביטחון וגידול בתשלומי הריבית, עקב העלייה ברמת החוב הציבורי והתייקרותו.

הוצאות אלו, צפויות להיות קטנות בהרבה מהעלויות הנוכחיות של הלחימה, אך, כאמור, הן יימשכו לאורך זמן.

ההתאמות לתקציב 2023 והמלצות מדיניות;

  1. לצד הצורך לתת מענה תקציבי לצרכים שיצרה המלחמה, גם בעתות חירום, יש חשיבות רבה לשמירה על מסגרת פיסקלית אחראית.

מאז פרוץ מלחמת חרבות ברזל, עלתה פרמיית הסיכון של ישראל, שבאה לידי ביטוי בעליית מרווח התשואות לעומת אגרות חוב אמריקאיות מקבילות ובעליית מחירי ה-CDS.

השווקים הפיננסיים בישראל, מאופיינים בתקופה הנוכחית בתנודתיות רבה ושלושת חברות הדירוג, הודיעו על בחינה של האפשרות להוריד את דירוג האשראי של ישראל.

בנוסף, ההסתברות להתרחבות המלחמה, אינה זניחה, והתרחבות כזאת – תפגע עוד יותר בפעילות ותדרוש משאבים תקציביים נוספים.

  1. כדי לממן את עלויות המלחמה הצפויות בשנה זו, הודיע שר האוצר, כי בכוונתו להביא לאישור הממשלה, הגדלה של תקציב המדינה לשנת 2023 בכ-31 מיליארדי ₪;

 22 מיליארד למשרד הביטחון ועוד 9 מיליארדי ₪ להוצאות אזרחיות. התוספת המתוכננת להוצאות האזרחיות משקפת הרחבה תקציבית של 13 מיליארדי ₪, כמענה לצרכי התמודדות המשק עם השלכות המלחמה.

לצד צמצום הוצאות אחרות בסך 4 מיליארדי . מתוך הסכום של 4 מיליארדי ₪, כ-0.6 מיליארד , הם ממקורות שלא פורטו ושלא ברור אם הם אכן זמינים.

  1. חשוב לזכור, כי העלות הפיסקלית הכוללת של המלחמה בשנת 2023, אינה מסתכמת רק ב-35 מיליארדי ₪ שצוינו לעיל (22 מיליארד לביטחון ו-13 מיליארד בהוצאות אזרחיות).

בנוסף לה, יש לממשלה הוצאות שימומנו מקרן הפיצויים. אלו כוללות פיצויים על נזק ישיר לרכוש, נזק עקיף לעסקים במרחק של עד 40 ק”מ מרצועת עזה, ליישובי רמת הגולן וליישובי קו העימות בצפון, ואת מענקי ההמשכיות העסקית לעסקים בשאר הארץ.

עלות כל אלו מוערכת בכ-15 מיליארדי כבר בשנת 2023, סכום נמוך במקצת מסך יתרת קרן הפיצויים ערב המלחמה.

מכיוון שהקרן, צפויה להיות מנוצלת כמעט במלואה כבר על בסיס ההתחייבויות הקיימות, הרי שככל שיידרשו הוצאות נוספות מסוג זה בהמשך השנה או בשנת 2024, הממשלה תצטרך לממן אותן מתקציבה.

יתר על כן, מכיוון שמדובר בקרן רישומית בלבד, על הממשלה גייס חוב גם כנגד ההוצאות הנרשמות כנגד הקרן.

היקף הקיצוץ התקציבי המוצע כרגע, 4 מיליארדי ₪. אינו גדול וככזה תרומתו לחיזוק האמינות במחויבות הממשלה להתאמה פיסקלית בגין עלויות המלחמה מוגבלת.

 ככל שהממשלה מעריכה שזהו הקיצוץ המירבי שאפשרי בשלב זה של השנה, חשוב שהיא תחליט כבר בעת אישור התוספת לתקציב 2023, גם על ביטול חלק מההוצאות המתוכננות לשנת 2024.

למרות שהתוכנית היא שעיקר הדיון על תקציב 2024, יידחה מעט; בחינה של סעיפי התקציב מצביעה על הפחתות אפשריות בהיקף של כ-8 עד 10 מיליארדי ₪ ב-2024.

יתר על כן, מכיוון שחלק ניכר מהתשלומים ב-2023 בגין ההסכמים הקואליציוניים יקשה מאוד על קיצוצים באותם סעיפים בשנת 2024, וגם בהמשך, רצוי שהממשלה תכריז על עצירה של הוצאות אלה כבר בתקציב הנוכחי.

  1. יש חשיבות רבה לכך שהממשלה תבלום כבר עתה הוצאות חדשות שאופיין מתמשך בהקשר ההסתכלות לטווח הבינוני-ארוך.

 כאמור, לחלק ניכר מהסכומים שנכללו בהסכמים הקואליציוניים יש אופי מתמשך; אלו תשלומים שלאחר שיאושרו, יהיה קשה מאוד לבטלם בשנים הבאות.

בעוד שגודלם של סכומים אלה ביחס לסך הוצאות המלחמה אינו גדול, היקפם ביחס לגידול הפרמננטי הצפוי בהוצאות הממשלה הוא משמעותי הרבה יותר ולכן, הפחתתם תתרום לעמידות הפיסקלית ארוכת הטווח.

0
0אודות הכותב

משה נעים

עורך אתר כאן ישראל ("כאן נעים") בלי מורא ובלי משוא פנים. עיתונאי מגיל 14. עובד כיום באינטרנט. בן 70, אב לעורך דין אלירן נעים. לר' אביב נעים ול-חלי כהן-נעים, סבא מאושר ל-7 נכדים; רפאל, דוד, אוריאן, מילה שרה, אריאל, עלמה ו-אביגיל. המוטו; "אילו לחיים הייתה מהדורה שנייה, הייתי מתקן בה את כל השגיאות...".

ארכיון כתבות ‘כאן ישראל’

ברכת ראש הממשלה נתניהו ליום העצמאות ה-75

הדלקת המשואות ופתיחת חגיגות יום העצמאות

דבר ראש הממשלה ביבי נתניהו

דילוג לתוכן