בנקאות בנקים חדשות כסף מדבר צרכנות

בנק הפועלים: 7 מיליוני ₪, יוחזרו בשל גביית עמלת דואר רשום ביתר

המפקח על הבנקים, מר יאיר אבידן, אמר כי; “הפיקוח על הבנקים, מייחס חשיבות רבה ל-הוגנות היחסים שבין הבנקים ללקוחותיהם. כלי מרכזי העומד לרשות הפיקוח לקידום ההוגנות במערכת הבנקאית הוא איתור וטיפול בליקוי רוחבי העולה מתלונות פרטניות המתקבלות מהציבור. בכוונת הפיקוח, להמשיך ולפעול בנחישות לאכיפת ההוראות החלות בתחום יחסי בנק-לקוח, לרבות במקרים של גביית עמלות ביתר“.
0
0
הכלכלן יאיר אבידן המפקח על הבנקים, ברקע: בנק הפועלים | צילום: ©depositphotos | עיבוד צילום: שולי סונגו ©
יאיר אבידן המפקח על הבנקים

אם אתם לקוחות של בנק הפועלים, יש לנו חדשות טובות אליכם; בעקבות התערבות הפיקוח על הבנקים, פעל ‘בנק הפועלים’ לתיקון תעריף העמלה בגין שירות “דואר רשום” בתעריפון הבנק. כמו כן, בימים אלה הבנק, פועל לזיכוי כ-380,000 חשבונות של לקוחות שחויבו ביֵתֶר בסך כולל של כשבעה מיליון ₪.

■ רוצים עוד עדכונים? הצטרפו אל כאן ישראל | כאן נעים | אתר החדשות המקומיות הוותיק של כל המדינה’ ב’פייסבוק’ או בטוויטר.

ההחזר ללקוחות משקף את הפער שבין התעריף המלא שנגבה מהלקוחות לבין התעריף בו חויב בנק לאחר ההנחה וזאת בגין הגבייה העודפת ב-7 (שבע) השנים האחרונות.

ראשיתה של פרשת גביית היֵתֶר בבנק הפועלים בגין גביית עמלת דואר רשום, החלה בעת שביחידה לפניות הציבור של בנק ישראל, התקבלה תלונת לקוח של בנק הפועלים (להלן – הבנק) אשר העלתה ליקוי ב’גביית יתר של עמלת דואר רשום‘.

בדיקה רוחבית של הפיקוח על הבנקים, העלתה, כי בנק ישראל, חייב את חשבון הלקוחות בסך של 11.80 ₪, בגין כל מכתב ששלח אליהם בדואר רשום, בעוד שבשל הנחת כמות, הוא הבנק חויב בפועל על ידי דואר ישראל בסך של 6.90 בלבד.

הפיקוח על הבנקים, הפנה את הבנק אל ההוראה הקבועה בכללי הבנקאות (עמלות)* לפיה גביית הוצאות צד שלישי, במקרה דנן הוצאות משלוח דואר רשום באמצעות דואר ישראל, צריכה לשקף את ההוצאות הממשיות שהוטלו על הבנק.

הוראה זו, תקפה גם בנסיבות המקרה דנן, בהן בעת משלוח המכתב, טרם נקבע אם הבנק, יקבל את ההנחה מדואר ישראל, ומתן ההנחה, נקבע בתום תקופה לאחר שקלוּל כמות המכתבים המקנה את ההנחה.

המפקח על הבנקים, מר יאיר אבידן, אמר כי; “הפיקוח על הבנקים, מייחס חשיבות רבה ל-הוגנות היחסים שבין הבנקים ללקוחותיהם.

כלי מרכזי העומד לרשות הפיקוח לקידום ההוגנות במערכת הבנקאית הוא איתור וטיפול בליקוי רוחבי, העולה מתלונות פרטניות המתקבלות מהציבור.

מטעם דוברות והסברה כלכלית של בנק ישראל, מסר מר אבשלום ברנוביץ’ לאתר כאן ישראלכאן נעים | אתר החדשות המקומיות של כל המדינה, כי; בכוונת הפיקוח, להמשיך ולפעול בנחישות לאכיפת ההוראות החלות בתחום יחסי בנק-לקוח, לרבות במקרים של גביית עמלות ביתר“.

במסגרת הגברת השקיפות לציבור, מרחיב הפיקוח על הבנקים את המידע המפורסם באתר האינטרנט של בנק ישראל בתחום האכיפה הצרכנית.

עדכונים שוטפים אודות צעדים פיקוחיים נוספים שננקטים כלפי גופים מפוקחים, לרבות דרישה להשבת כספים לקבוצת לקוחות, יפורסמו באופן שוטף בעמוד ייעודי באתר של בנק ישראל.

חלק 11 לתוספת הראשונה לכללי הבנקאות (שירות ללקוח)(עמלות), התשס”ח-2008. לעניין חלק 11, ראו גם מכתב המפקח על הבנקים למערכת הבנקאית מיום 16/2/22 בנושא “גילוי עלות השירות – חלק 11 לתעריפון המלא”.

0
0אודות הכותב

משה נעים

עורך אתר כאן ישראל ("כאן נעים") בלי מורא ובלי משוא פנים. עיתונאי מגיל 14. עובד כיום באינטרנט. בן 70, אב לעורך דין אלירן נעים. לר' אביב נעים ול-חלי כהן-נעים, סבא מאושר ל-7 נכדים; רפאל, דוד, אוריאן, מילה שרה, אריאל, עלמה ו-אביגיל. המוטו; "אילו לחיים הייתה מהדורה שנייה, הייתי מתקן בה את כל השגיאות...".

ארכיון כתבות ‘כאן ישראל’

ברכת ראש הממשלה נתניהו ליום העצמאות ה-75

הדלקת המשואות ופתיחת חגיגות יום העצמאות

דבר ראש הממשלה ביבי נתניהו

דילוג לתוכן