בריאות הציבור חיפה ירוק נעים מחוז חיפה סביבה | אקולוגיה

בז”ן, גדיב וכרמל אולפינים: זיהמתם נא לשלם קנס עד 3.5 מיליון ₪

חב' בז"ן הורשעה ונקנסה ב-2,000,000 ₪ וחתמה על התחייבות להימנע מביצוע העבירות ב-1,356,000 ₪ למשך 3 שנים; חב' גדיב הורשעה, נקנסה ב-500,000 ₪ וחתמה על התחייבות להימנע מביצוע העבירות ב-1,000,000 ₪ למשך 3 שנים; מנהל בכיר בחברות בעת ביצוע העבירות, יריב גרץ, הורשע ונקנס ב-100,000 ₪ וחתם על התחייבות בסכום זהה להימנע מביצוע העבירות למשך 3 שנים; כמו כן, חב' כאו"ל, תשלם ב-עיצום כספי של 1,018,500 ₪.
0
0
עבד מחאמיד מנהל המשטרה הירוקה (בפועל) במשרד להגנת הסביבה ברקע: כרמל אולפינים. צילום: אילן לסטר | צילום: משרד הגנת הסביבה | עיבוד: Photolab | עיבוד צילום: שולי סונגו ©
עבד מחאמיד

בעקבות חקירה פלילית של משרד להגנת הסביבה בראשות מנהל המשטרה הירוקה (בפועל) במשרד להגנת הסביבה מר עבד מאחמיד, והגשת כתבי אישום, בית משפט השלום בעיר חיפה, הרשיע היום (יום ראשון, י”א באייר התשפ”ד) את חב’ בז”ן וחב’ גדיב וכן את נושא המשרה בחברות, מר יריב גרץ, במסגרת ‘הסדר טיעון’. כמו כן, הוטל עיצום כספי לחב’ כרמל אולפינים. סך הקנסות, עומד על 2,500,000 ₪, זאת בנוסף לעיצום כספי בסך 1,018,500₪ על חברת כאו”ל.

רוצים עוד עדכונים? הצטרפו אל ’כאן ישראל | כאן נעים | אתר החדשות המקומיות הוותיק של כל המדינה’ ב’פייסבוק’ או ב’טוויטר’.

בתי זיקוק לנפט בע”מ, הידועה גם כ”קבוצת בזן” היא חברה ציבורית ישראלית העוסקת בזיקוק נפט גולמי ובייצור וייצוא מוצרי דלק בישראל, הקבוצה היא תשלובת הפטרוכימיה הגדולה בישראל.

לבתי זיקוק לנפט שתי חברות בנות: “כרמל אולפינים” ו”גדיב – תעשיות פטרוכימיות“. החברה מחזיקה בבעלויות חלקיות בגופים עסקיים נוספים.

ל”קבוצת בזן” (בתי זיקוק לנפט בע”מ) שתי חברות בנות; “כרמל אולפינים” ו”גדיב – תעשיות פטרוכימיות” וכן חברת הבת כרמל אולפינים בע”מ וחברת פרטית כאו”ל) הנמצאת בבעלותה הבלעדית של קבוצת בזן (מפעל הממוקם ב-מפרץ חיפה, העוסק בזיקוק נפט גולמי, מוצרי ביניים, וייצור ומכירת מוצרי דלק.

החברה מחויבת במסגרת היתר פליטה שנתן לה המשרד להגנת הסביבה, לערוך דיגומים תקופתיים לארובות המפעל ולוודא, כי ערכי הפליטה אינם חורגים מן ההיתר.

במסגרת בדיקות שנערכו במפעל ובדיקות פתע שביצע מחוז חיפה של המשרד להגנת הסביבה, נמדדו חריגות בערכי הפליטה בארובות המפעל, בין השנים; 2017 ל-2019, בניגוד ל’הוראות היתר הפליטה‘ ותוך גרימת זיהום אויר חזק או בלתי סביר.

בעקבות הפרות אלו, נקט ‘מחוז חיפה של המשרד להגנת הסביבה‘ בצעדי אכיפה, אשר הובילו בין היתר ל-חקירות פליליות של ‘המשטרה הירוקה‘ במשרד.

כתב האישום במסגרת ההסדר כולל אירועים משני תיקי חקירה, ובמסגרתו הורשעו חברת בז”ן ומר יריב גרץ בגין גרימת זיהום אוויר חזק ובלתי סביר והפרות של היתר הפליטה בניגוד לדרישות ולחוק.

לחברת גדיב, מפעל הממוקם במפרץ חיפה, העוסק בייצור כימיקלים, בהם חומר מסוכן ושמן מסוג בנזן.

בנזן נחשב חומר רעיל, אשר חשיפה אליו יכולה לגרום להיווצרות תאים סרטניים. הבנזן רעיל אף ל’סביבה הימית‘ וגורם בריכוזים נמוכים לתמותת בעלי החיים ופגיעה ב-יכולת רביית הדגים.

ב-18 באוגוסט 2021, במסגרת הטענת בנזן לספינה במסוף הכימיקלים בנמל חיפה, התפוצץ צינור והוביל לגלישת בנזן אל הים ואל רשות הרבים.

במהלך הטענת הבנזן, הפרו הנאשמים את תנאי היתר הפליטה שניתן להם מאת המשרד להגנת הסביבה, ופעלו בניגוד להוראות החוק השונות.

בגין אירוע זה הורשעו הנאשמים; גדיב ויריב גרץ בשפיכת שמן למי הים, איסור לכלוך רשות הרבים, אי נקיטת אמצעים מוקדמים בעת הזרמת שמן, והפרת תנאים בהיתר הרעלים.

מטעם דוברות המשרד להגנת הסביבה, באמצעות מרכזת בכירה בדוברות הגב’ יעל ליידן פן אמסטל אלון, נמסר לאתר ’כאן ישראל | כאן נעים | אתר החדשות המקומיות הוותיק של כל המדינה’ כי סך הקנסות עומד על 2.5 מיליון , זאת בנוסף לעיצום כספי בסך 1,018,500 על חברת כאו”ל.

להלן עיקרי ההרשעות;

  • בז”ן: הורשעה ונקנסה בסך 2 מיליון . החברה חתמה על התחייבות להימנע מביצוע העבירות בסך 1,356,000 למשך שלוש שנים.
  • גדיב: הורשעה ונקנסה בסך 500,000 . החברה חתמה על התחייבות להימנע מביצוע העבירות בסך 1,000,000  למשך שלוש שנים.
  • יריב גרץ: מנהל בכיר בחברות בעת ביצוע העבירות, הורשע ונקנס בסך 100,000 . גרץ, חתם על התחייבות בסכום זהה להימנע מביצוע העבירות למשך 3 שנים.
  • כרמל אולפינים: תשלם עיצום כספי בסך 1,018,500 .

ההרשעות מגיעות, כאמור, בעקבות חקירה פלילית של המשטרה הירוקה במשרד להגנת הסביבה, אשר מצאה, כי החברות, חרגו באופן משמעותי מהערכים המותרים של פליטת מזהמים לאוויר.

חשוב לציין, כי מדובר בהרשעה חמורה, המעידה על פגיעה משמעותית בבריאות הציבור ובאיכות הסביבה.

הקנסות הגבוהים וההתחייבויות שנחתמו מהווים מסר חשוב לחברות תעשייתיות, לפיו לא תהיה סובלנות כלפי זיהום אוויר.

המשרד להגנת הסביבה ימשיך לפעול בנחישות ובאפס סובלנות כנגד כל גורם שיפגע באיכות הסביבה ובבריאות הציבור.

פרטים נוספים על ההפרות;

  • בז”ן; חריגות בערכי הפליטה בארובות המפעל בין השנים; 2017 ל-2019.
  • גדיב; אירוע זיהום מי ים והפרת היתר הרעלים ב-18 באוגוסט 2021, עקב התפוצצות צינור במהלך הטענת בנזן לספינה.
  • כרמל אולפינים; הפעלת לפיד האתילן ב”מתקן המונומרים” באופן המנוגד להיתר הפליטה.

המשרד להגנת הסביבה, קורא לציבור לדווח על כל חשד לזיהום אוויר או פגיעה בסביבה.

המשרד להגנת הסביבה, פועל, בשגרה ובחירום, בפיקוח על מפעלים בעיר חיפה בפרט וברחבי הארץ בכלל, במטרה למנוע ול-צמצם זיהום אוויר, מי ים ו-חומרים מסוכנים.

המשרד, ימשיך לפעול למיצוי הדין מול כל חברה או מפעל ונושאי משרה בהם אשר יפרו את הוראות החוק ויפגעו ב’בריאות הציבור‘ והסביבה.

את המשרד להגנת הסביבה, ייצגו עורך דין דן טוניק ועורכת דין רינת יאיר איילון, בליווי הלשכה המשפטית של המשרד להגנת הסביבה.

המשרד להגנת הסביבה, פועל, בשגרה ובחירום, בפיקוח על מפעלים בעיר חיפה בפרט וברחבי הארץ בכלל, במטרה למנוע ול-צמצם זיהום אוויר, מי ים ו-חומרים מסוכנים.

המשרד, ימשיך לפעול למיצוי הדין מול כל חברה או מפעל ונושאי משרה בהם אשר יפרו את הוראות החוק ויפגעו ב’בריאות הציבור‘ והסביבה.

ניתן לדווח למשטרה הירוקה בטלפון; 696* או באתר המשרד להגנת הסביבה.

0
0Tags

אודות הכותב

משה נעים

עורך אתר כאן ישראל ("כאן נעים") בלי מורא ובלי משוא פנים. עיתונאי מגיל 14. עובד כיום באינטרנט. בן 70, אב לעורך דין אלירן נעים. לר' אביב נעים ול-חלי כהן-נעים, סבא מאושר ל-8 נכדים; כפיר-שלמה, רפאל, דוד, אוריאן, מילה שרה, אריאל, עלמה ו-אביגיל. המוטו; "אילו לחיים הייתה מהדורה שנייה, הייתי מתקן בה את כל השגיאות...".

ברכת ראש הממשלה נתניהו ליום העצמאות ה-76

ארכיון כתבות ‘כאן ישראל’

הדלקת המשואות יום העצמאות ה-76

תפילה ליום העצמאות 76

דילוג לתוכן