בחירות לרשויות המקומיות בחירות לרשויות המקומיות 18' לוד

איכות השלטון למשרד הפנים: מנעו התמודדות בנימין רגב

בנימין רגב ראש עיריית לוד לשעבר
בנימין רגב ראש עיריית לוד לשעבר
איכות השלטון, טוענת, כי ראש עיריית לוד לשעבר, מר בנימין רגב, מעוניין להתמודד בבחירות הקרובות לרשויות המקומיות באוקטובר 2018 לתפקיד ראש עיריית לוד, חרף העובדה, כי הוא הורשע בעבירה שיש עמה קלון וטרם הסתיימו 7 שנים מהיום בו סיים את מאסרו ◄"אנו סבורים, לנוכח כך, קם צורך בהשמעת עמדה ברורה ונחרצת מטעם משרד הפנים כנגד חזרתם בטרם עת (ואף בכלל) של נבחרי ציבור שסרחו ומעלו באמון שניתן בהם, אל תפקידם". אומרת התנועה לאיכות השלטון.
בנימין רגב ראש עיריית לוד לשעבר
בנימין רגב ראש עיריית לוד לשעבר

התנועה לאיכות השלטון, פנתה אתמול (יום ראשון, ז’ באייר תשע”ח) אל משרד הפנים והתריעה, כי;בעקבות מידע שהגיע לידי משרדי התנועה לאיכות השלטון, ממנו עולה, כי בימים אלו מתנהל קמפיין המריץ את ראש עיריית לוד לשעבר, מר בנימין רגב, להתמודד בבחירות הקרובות לרשויות המקומיות באוקטובר שנה זו לתפקיד ראש עיריית לוד, קוראת התנועה למשרד הפנים בקריאה שלא לאפשר למר רגב להתמודד בבחירות הקרבות.

■ רוצים עוד עדכונים? הצטרפו ל’כאן ישראל | כאן נעים | אתר החדשות המקומיות של כל המדינה ב’פייסבוק’ או בטוויטר.

כזכור, הורשע בנימין רגב, בשנת 2010 בקבלת שוחד בתיק ת”פ (ת”א) 8116/03 מדינת ישראל פרקליטות מחוז תל אביב נגד אפל ואחרים. בגזר הדין, נגזר על מר רגב עונש מאסר בפועל של 18 חודשים ונקבע, כי הוא הורשע בעבירה שיש עמה קלון.

לבסוף, לאחר ניכוי של שליש ממאסרו בשל מצב בריאותי קשה ובגין התנהגות טובה, שוחרר רגב, ממאסר בחודש אפריל 2013.

‘התנועה לאיכות השלטון’ מבהירה, כי; סעיף 120 לפקודת העיריות אשר עניינו פסולים לכהונה, מונה את המקרים בהם אדם פסול מלכהן כחבר מועצה. כאשר ‘סעיף קטן 9’ מונה אדם שנידון למאסר, כאמור לסעיף 7 לחוק הבחירות ולא הצהיר אמת, או לא הגיע הודעה או בקשה לפי הוראות סעיף 7א.

ס’ 7(ב) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ”ה-1956, קובע, כי אדם אשר נידון בפסק דין סופי לעונש מאסר בפועל, לתקופה עולה על שלושה חודשים וביום הגשת המועמדים, טרם עברו שבע (7) שנים מהיום שגמר לשאת את עונש המאסר בפועלאינו זכאי להיכלל ברשימת מועמדים להיבחר כחבר מועצה, למעט אם קבע יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, כי אין עם העבירה שבה הורשע, בנסיבות העניין, קלון.

 סירוב משרד הביטחון, מנגד, אינו עומד בתנאים אשר נקבעו בהלכה הפסוקה…”

סעיף 7א לחוק הרשויות המקומיות (בחירות) קובע הליך אשר מועמד שהורשע בעבירה שיש עמה קלון שמעוניין להיכלל ברשימת מועמדים ולהיבחר כחבר מועצה צריך לבצע הליך, הכולל בין היתר הגשת הצהרה, והגשת בקשה ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית.

דוברת ‘התנועה לאיכות השלטון’ הגב’ רות מרגולין, מסרה לפורטל כאן ישראל | kan-naim | אתר האינטרנט של כל המדינה כי; עבירת השוחד בה הורשע מר רגב היא מן החמורות שבעבירות אותן יכול לעבור נבחר הציבור, והיא מקעקעת את טוהר המידות בשירות הציבורי.

זאת ועוד; עבירת השוחד היא עבירה שמטבעה רובץ קלון לפתחו של מי שבצעה, בהיותו נושא בתפקיד ציבורי. ככל שאכן מתכוון מר רגב להתמודד בבחירות הקרובות, על משרד הפנים להתנגד לכך.

ככל שאכן מר רגב, פנה אל יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, על משרד הפנים לעמוד איתן כנגד בקשה זו ולעמוד על חשיבות ההקפדה על טוהר המידות בשירות הציבורי וברשויות המקומיות.

משרד הפנים, הוא הגורם המפקח והמאסדר על השלטון המקומי במדינת ישראל מוביל בשנים האחרונות קו ברור שמטרתו מיגור השחיתות והפגיעה במנהל התקין ברשויות המקומיות. לרבות פרסומו של דוח הצוות לבחינת הדרכים לחיזוק שלטון החוק בשלטון המקומי.

התנועה לאיכות השלטון, מתריעה, כי; “אנו סבורים, לנוכח כך, קם צורך בהשמעת עמדה ברורה ונחרצת מטעם משרד הפנים כנגד חזרתם בטרם עת (ואף בכלל) של נבחרי ציבור שסרחו ומעלו באמון שניתן בהם, אל תפקידם”.

About the author

משה נעים

עורך אתר כאן ישראל ("כאן נעים") בלי מורא ובלי משוא פנים. עיתונאי מגיל 14. עובד כיום באינטרנט. בן 68, אב לעורך דין אלירן נעים. לר' אביב נעים ול-חלי נעים, סבא מאושר ל-4 נכדות ונכד; רפאל, אוריאן, מילה שרה, אריאל ו-עלמה. המוטו; "אילו לחיים הייתה מהדורה שנייה, הייתי מתקן בה את כל השגיאות...".

Add Comment

Click here to post a comment

ארכיון כתבות ‘כאן ישראל’

דילוג לתוכן