ערוץ הכנסת | עובדים בכנסת, יוצאים לפגרה

ערוץ הכנסת - עובדים בכנסת, 23.3.17, מתוך שידורי ערוץ הכנסת - ערוץ 99.

הכנר, מנצח ומלחין הולנדי אנדרה ריו בהופעה

הכנר, מנצח ומלחין הולנדי אנדרה ליאון מארי ניקולס ריו לפני פחות מחודש עם נעימות לשנת הלילה ואחר הצהרים.

ישראל נגד ספרד 4:1 תקציר השערים

נבחרת ישראל נגד נבחרת ספרד 4:1 תקציר השערים. למי שרוצה להתעצבן.

הגרלת הלוטו מפעל הפיס

הפנים האמיתיות של עולם המין במגזר החרדי

העיתונאי אמנון לוי בתחקיר מזעזע מפחיד ומאיים על הפנים האמיתיות של עולם המין במגזר החרדי.

השף ארז קומורובסקי: חלה חמימה ומפנקת לשבת

השף ארז קומורובסקי ילמד אתכם להכין חלה חמימה ומפנקת שתאיר לכם את השבת.

פורום גינון אורגני ואקולוגי כאן נעים

דין דין, מבצעת את השיר: "אם תלך"

ג'אם סשן באולפן גל"צ, יוני 2006. דין דין, מבצעת את השיר שהביא אותה לתודעה: "אם תלך". מילים ולחן: עידן רייכל. מתוך התכנית "מוזיקה היום".

פרשת השבוע

פרשת ויחי

parasat_asvoa_111.jpg
פרשת ויחי
פרשת ויחי

"ויקרא יעקב אל בניו ויאמר האספו ואגידה לכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים וכו’ לא יסור שבט מיהודה ומחקק מבין רגליו עד כי יבא שילה ולו יקהת עמים" (בראשית מט’ א’-יא’). "עד כי יבוא שילה" מהו שילה זה, רבו הפירושים – רש"י וחז"ל במדרש רבה פירשו "מלך המשיח שהמלוכה שלו" (שילה נהפך לשלו).

ולפירושם טעה יעקב בנבואתו, שהרי סר שבט (מלוכה) מיהודה ועדין
משיח לא בא, והרמבן שהרגיש בקושיא זו כתב "אין ענינו שלא יסור
לעולם כי כתוב יולך ה’ אותך ואת מלכך וכו’ והנה הם ומלכם בגולה וכו’ אבל ענינו שלא יסור שבט מיהודה אל אחד מאחיו" (כלומר שאם יש מלך אזי יהיה משבט יהודה ולא משבט אחר).

ובפירוש דברי יעקב אבינו ביטל הרמב"ן את הפסוק "וכי תאמר בלבבך
איכה נדע את הדבר אשר לא דיברו ה’, אשר ידבר הנביא בשם ה’ ולא יהיה הדבר ולא יבוא ,הוא הדבר אשר לא דברו ה’" וכתב הרמב"ם בהקדמתו לסדר זרעים: "ובהיות המתנבא הגון לנבואה וכו’ ואם ישקר בה או נפל אחד מדבריו אפילו דבר קטן נדע שהוא נביא שקר" והנה יעקב אמר לא יסור שבט מיהודה, וסר גם סר שבט המלוכה מיהודה, ותירוצו של הרמב"ן דומה לנביא שניבא שבעוד שלשה ימים ירד גשם, ולבסוף הוציא הקב"ה חמה מנרתיקה, ובמקום להסיק שנביא שקר הוא, אנו נלך בשיטתו של הרמבן ונאמר שהנביא התכוון שאם יהיה יום חורפי אזי ירד גשם ולא שלג וברד אבל עכשיו שיום קיצי הוא הרי אין זה סתירה לנבואתו, והבן זה היטב.

והרשב"ם פירוש אחר לו: "עד כי יבא יהודה שילה , כלומר עד כי יבא מלך יהודה הוא רחבעם בן שלמה שבא לחדש המלוכה בשילה,
שזהו קרוב לשכם. אבל אז יסורו עשרת השבטים ממנו וימליכו את ירבעם ולא נשאר לרחבעם בן שלמה רק יהודה ובנימין וכו’ ופשט זה
תשובה למינין , שאין כתוב כי אם שילה שם העיר וכו’ ולא ’שלו’ כתיב כאן כדברי העברים ולאשליח כדברי הנוצרים". ודע לך שרש"י בדברי הימים ב’ י’ טו’ פירש כדעת הרשב"ם נכדו ולא כדעת חז"ל (ויתכן שרש"י מקיים את דברי נכדו הרשב"ם שציטטנובפרשת וישב): "הסיר ממנו י’ שבטים ליתן לירבעם וזהו לא יסור שבט מיהודה , לא ירד ממלכותו עד כי יבוא שילה, פתרון עד כי יבוא יהודה שילה להמליך שם רחבעם וכו ושם נחלקה המלכות ואבד מלכות של עשרה השבטים".

ודברי נבואתו של יעקב לאחרית הימים מתפרשים כדבר והיפוכו, לדעת
הרמב"ן "לא יסור שבט מיהודה" כלומר לא יעבור לשבט אחר. ולפירוש
רש"י והרשב"ם "לא יסור" עד שבא רחבעם וסרה המלוכה לשבט אחר.

וזאת עלינו לדרוש מהנביא בטרם ינבא , ששפתיו ברור ימללו כדי שנדע למה התכוון למען נוכל לבדוק אם נביא אמת הוא שנתקיימה נבואתו או חלילה נביא שקר הוא, ובדיקה זו צריכה להעשות לכל נביאנו ישעיה ירמיה וכו’ תחילה נברר את לשונם אם ברורה היא ואח"כ נבדוק אם נתקיימו כל דבריהם.

וכיוון דאתינא לעניין המשיח נימא בה מילתא, הגמרא בסנהדרין צח ע"ב נראה שאינה מתיחסת בכובד ראש הראוי למשיח עד ששאלו מה שמו של המשיח: "דבי רבי שילא אמרי שילה שמו שנאמר עד כי יבוא שילה, דבי רבי ינאי אמרי ינון שמו וכו’, דבי רבי חנינה אמרי חנינה שמו" וכתב רש"י כל אחד היה דורש אחר שמו. ושמו של המשיח נהפך בעיני האמוראים למשל ולשנינה.

ואם לא די בכך הרי שלדעת רבי הלל (בסנהדרין צח ע"ב) אין משיח לישראל שכבר אכלוהו בימי חזקיהו, ופירש רש"י "שחזקיה היה משיח
ועליו נאמרו כל הנבואות" (ושוב לא דברו הנביאים ברור על איזה תקופה הם מנבאים). ומדעתו של רבי הלל הסיק ר’ יוסף אלבו בספר העקרים מאמר ראשון פרק ראשון: "בלי ספק רבי הלל לא היה מאמין בביאת המשיח כלל ואף על פי כן לא היה נמנה בכלל הכופרים לפי שאין ביאת המשיח עיקר לתורת משה".

ובמסכת ע"ז ט’ ע"ב: "אמר ר’ חנינא אחר ארבע מאות לחורבן הבית אם יאמר לך אדם קח שדה שווה אלף דינרים בדינר אחד לא תיקח" ועברו 1900 שנה ומשיח לא בא. וטוב אמר שמואל בר נחמני אמר ר’ יונתן תיפח עצמן של מחשבי קיצין שהיו אומרים כיון שהגיע את הקץ ולא בא, שוב לא בא סנהדרין צז ע"ב.

___________

דברי דעת אמת – מובאים באדיבות אתר "דעת אמת"

תגובות • אודות הכותב

  כתב כאן נעים

  כתב כאן נעים, הוא חבר מערכת ו/או מידע שהובא / נשלח על ידי פרטיים ואו מוסדות ואו על ידי כותב שבחר להישאר בעילום שם ונבדק לפני פרסומו על ידי מערכת האתר. פניות בדואר האלקטרוני אל כתב אתר כאן נעים: kannaim2017@gmail.com

  הוסף תגובה

  לחצו פה להוסיף תגובה

  שינוי גודל גופנים